PRIMA S.C.
NIP: 527 22 45 391

Biuro rachunkowe Warszawa Ursus

Zapraszamy do kontaktu!
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > Ewidencja księgowa małych firm- KPiR

Prowadzenie firmy wiąże się z obowiązkami prowadzenia ewidencji księgowych. Dwa najczęstsze rodzaje ewidencji to Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ksiega Handlowa. W tym artykule przybliżymy temat tzw. małej księgowości, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?
Księga przychodów i rozchodów to ewidencja wszystkich kosztów (wydatków) oraz przychodów, które dotyczą działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien posiadać poukładaną, przejrzystą i rzetelnie prowadzoną dokumentację swojej firmy. Obejmuje zakupy: wszystkie faktury, rachunki, paragony, a także mogą bilety za opłaty parkingowe, za prowadzenie rachunku, odsetki od kredytu bankowego, opłaty za taxi. Przychody to oczywiście wystawione faktury i rachunki, ale co ważne także odsetki uzyskane oraz usługi bankowe typu cash-back (cash back ma miejsce gdy bank oferuje zwrot kosztów przedsiębiorcy- np. gdy klient założy konto w danym banku, za pierwszy przelew do ZUS dokonany przez Klienta bank zwraca 100 zł).

Co zawiera KPiR?
Księga przychodów i rozchodów, zawiera m.in. takie dane jak: - ponumerowane zapisy dokumentów, - informacje o Kontrahentach -dane firmy obejmujące nazwę, adres, NIP - opis zdarzenia gospodarczego- czy był to zakup wyposażenia, towarów, materiałów, surowca itp. oraz data zdarzenia - przyporządkowanie do konkretnej kolumny tabeli księgi - podsumowanie przychodów i kosztów z miesiąca oraz od początku roku. Na podstawie zapisów w KPiR wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.

Kto ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?
Obowiązek prowadzenia KPiR mają działalności jednoosobowe, spółki jawne, cywilne i partnerskie. Jeśli jednak przekroczą ustawowy limit rocznych obrotów, muszą zmienić ewidencję na Księgi Handlowe. Limit wynosi 2 miliony Euro. Oznacza to, że jeśli firma w poprzednim roku osiągnęła obrót przekraczający 2 000 000 Euro- stanowiący równowartość 8 627 400 zł (w 2018 roku), musi przejść na tzw. dużą, pełną księgowość.

Czy sama ewidencja KPiR mi wystarczy?
Poza KPiR przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także ewidencję wyposażenia – jeśli takowe posiada. Poza tym dodatkowe ewidencje muszą prowadzić osoby prowadzące kantory i księgarnie i działalność w zakresie pożyczek, a także rolnicy. Nie należy także zapominać o sporządzaniu remanentów. Ponadto osoby podlegające pod podatek VAT muszą prowadzić rejestry sprzedaży i zakupu VAT a także od 2018 r. wysyłać plik JPK_VAT.

Ewidencja środków trwałych
Środek trwały to składnik majątku przedsiębiorcy, który ma wartość powyżej 3500 zł oraz przewidywany okres użytwczności przekracza 1 rok. Środkiem trwałym może być samochód lub maszyna wykorzystywana w produkcji wyrobów. Jeśli wprowadzimy środek trwały do ewidencji, możemy rozliczać koszty jego użytkowania poprzez amortyzację.
Ewidencja środków trwałych musi zawierać m.in.:
- datę nabycia;
- datę przyjęcia do używania;
- określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
- określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
- symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
- wartość początkową;
- stawkę amortyzacyjną;
- datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Ewidencja wyposażenia
Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł. Powinna zawierać co najmniej:
- datę nabycia,
- numer faktury lub rachunku dokumentującą nabycie,
- nazwę wyposażenia,
- cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
- numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
- datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz
- przyczynę likwidacji wyposażenia.

Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszym biurze
Jak to wygląda u nas w praktyce? Każdy nasz Klient posiada swój segregator, w którym przetrzymywane są dokumenty firmy. Są one poukładane chronologicznie oraz ponumerowane. Niektóre dokumenty wymagają utworzenia Dowodu Wewnętrznego- dotyczy to wydatków nieudokumentowanych fakturą, np. opłaty za rachunek bankowy- wszystkie dokumenty, które wprowadzamy do księgi przychodów i rozchodów, muszą spełniać warunki wpisania ich do KPiR. Wpisy do księgi są sprawdzane dwukrotnie. Każdy miesiąc prowadzenia działalności jest podsumowany i starannie sprawdzony. Co miesiąc tworzona jest KPiR, każdy miesiąc jest kontynuacją miesiąca poprzedniego, aż do podsumowania rocznego.

Pozostałe artykuły znajdują się w naszym Poradniku Przedsiębiorcy- m.in:

Wysokość składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność w 2018 roku
Dodano 29-01-2018


Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura!

Opracowane przez: mgr Justynę Pawlak
Dodano 31-01-2018

TAGI: kpir 2018 . usługi księgowe ursus . kpir prowadzona przez biuro rachunkowe . księgowanie faktur sprzedaży w kpir . księgowość warszawa ursus . księga przychodów i rozchodów krok po kroku . księgowość firmy jednoosobowej . prowadzenie księgowości małej firmy ursus . prowadzenie księgowości warszawa Włochy . księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej . prowadzenie księgi przychodów i rozchodów warszawa


W naszym poradniku:

LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKU


NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019


SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!


KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIAZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS W 2019 R.ZMIANY W PODATKACH - 2019 ROKZUS ZALEŻNY OD PRZYCHODUSAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 2019 R.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-11-15
USD 3,8848 -0,42%
EUR 4,2807 -0,25%
CHF 3,9206 -0,75%
GBP 5,0014 -0,23%
Wspierane przez Money.pl

Polecane:TAGI
biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków
All rights reserved Prima 2016-2018