NA SKRÓTY

AKTUALNE
SKŁADKI ZUS 2022

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-11
USD 4,5206 -1,96%
EUR 4,6745 -0,83%
CHF 4,8134 -0,66%
GBP 5,5339 -0,78%
Wspierane przez Money.pl
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > Ewidencja księgowa małych firm- KPiR

Prowadzenie firmy wiąże się z obowiązkami prowadzenia ewidencji księgowych. Dwa najczęstsze rodzaje ewidencji to Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ksiega Handlowa. W tym artykule przybliżymy temat tzw. małej księgowości, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?
Księga przychodów i rozchodów to ewidencja wszystkich kosztów (wydatków) oraz przychodów, które dotyczą działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien posiadać poukładaną, przejrzystą i rzetelnie prowadzoną dokumentację swojej firmy. Obejmuje zakupy: wszystkie faktury, rachunki, paragony w tym bilety za opłaty parkingowe, za prowadzenie rachunku, odsetki od kredytu bankowego, opłaty za taxi. Od strony przychodowej ewidencjonowaniu podlegają wystawione faktury i rachunki oraz, co ważne, także uzyskane odsetki oraz usługi bankowe typu cash-back (cash back ma miejsce gdy bank oferuje zwrot kosztów przedsiębiorcy- np. gdy klient założy konto w danym banku, za pierwszy przelew do ZUS dokonany przez Klienta bank zwraca 100 zł).

Co zawiera KPiR?
Księga przychodów i rozchodów zawiera:
- ponumerowane zapisy dokumentów,
- informacje o Kontrahentach -dane firmy obejmujące nazwę, adres, NIP
- opis zdarzenia gospodarczego- czy był to zakup wyposażenia, towarów, materiałów, surowca itp. oraz datę zdarzenia
- przyporządkowanie do konkretnej kolumny tabeli księgi
- podsumowanie przychodów i kosztów z miesiąca oraz od początku roku.
Na podstawie zapisów w KPiR wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.

Kto ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?
Obowiązek prowadzenia KPiR mają działalności jednoosobowe, spółki jawne, cywilne i partnerskie. Jeśli jednak przekroczą ustawowy limit rocznych obrotów, muszą zmienić ewidencję na księgi handlowe. Kwota limitu rocznego obrotu wynosi 2 miliony euro. Oznacza to, że jeśli firma w poprzednim roku osiągnęła przychody przekraczające 2 000 000 euro (8 627 400 zł w 2018 roku), musi przejść na tzw. dużą, pełną księgowość.

Czy sama ewidencja KPiR mi wystarczy?
Poza KPiR przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także ewidencję wyposażenia – jeśli takowe posiada. Poza tym dodatkowe ewidencje muszą prowadzić określone rodzaje działalności: osoby prowadzące kantory, księgarnie i działalność w zakresie pożyczek, a także rolnicy. Nie należy także zapominać o sporządzaniu remanentów. Ponadto osoby podlegające pod podatek VAT muszą prowadzić rejestry sprzedaży i zakupu VAT a także od 2018 r. wysyłać plik JPK_VAT.

Ewidencja środków trwałych
Środek trwały to składnik majątku przedsiębiorcy, który ma wartość powyżej 3500 zł oraz przewidywany okres użytwczności przekracza 1 rok. Środkiem trwałym może być samochód lub maszyna wykorzystywana w produkcji wyrobów. Jeśli wprowadzimy środek trwały do ewidencji, możemy rozliczać koszty jego użytkowania poprzez amortyzację.
Ewidencja środków trwałych musi zawierać m.in.:
- datę nabycia;
- datę przyjęcia do używania;
- określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
- określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
- symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
- wartość początkową;
- stawkę amortyzacyjną;
- datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Ewidencja wyposażenia
Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł. Powinna zawierać co najmniej:
- datę nabycia,
- numer faktury lub rachunku dokumentującą nabycie,
- nazwę wyposażenia,
- cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
- numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
- datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz
- przyczynę likwidacji wyposażenia.

Rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszym biurze
Jak to wygląda u nas w praktyce? Każdy nasz Klient posiada swój segregator, w którym przetrzymywane są dokumenty firmy. Są one poukładane chronologicznie oraz ponumerowane. Każdy miesiąc prowadzenia działalności jest podsumowany i starannie sprawdzony. Co miesiąc tworzone jest miesięczne podsumowanie KPiR, wyliczenie zaliczki na podatek, tworzone są rejestry zakupu i sprzedaży VAT. Miesięczne podsumowania znajdują odzwierciedlenie w PIT rocznym.

Pozostałe artykuły znajdują się w naszym Poradniku PrzedsiębiorcyZapraszamy do skorzystania z usług naszego biura!

Opracowane przez: mgr Justynę Pawlak
Dodano 31-01-2018

TAGI: kpir 2018 . usługi księgowe ursus . kpir prowadzona przez biuro rachunkowe . księgowanie faktur sprzedaży w kpir . księgowość warszawa ursus . księga przychodów i rozchodów krok po kroku . księgowość firmy jednoosobowej . prowadzenie księgowości małej firmy ursus . prowadzenie księgowości warszawa Włochy . księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej . prowadzenie księgi przychodów i rozchodów warszawa

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2022
LIMITY PODATKOWE W 2022 ROKU
PODATKI 2022
TERMINY PODATKOWE W 2022 ROKU
Wynajem mieszkania na cele firmowe
a opodatkowanie VAT
PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
NOWY ŁAD?
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2022