NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Kasa fiskalna w firmie
- jakie branże mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej?
Czy można uniknać jej posiadania?

Artykuł aktualny na dzień 30-05-2024

Rejestrowanie sprzedaży na kasie wiąże się z obowiązkiem jej zakupu, zafiskalizowania, przeglądów kasy. Czy każda firma, która dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powinna zakupić kasę fiskalną? Otóż zakup kasy fiskalnej nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy sprzedają dla osób prywatnych. Przepisy przewidują zwolnienia z obowiązku jej posiadania, z drugiej strony są jednak branże objęte bezwzględnym obowiązkiem rejestrowania sprzedaży na kasie. Co ciekawe, zamysł powstania kasy fiskalnej wiązał się z możliwością szybkiego udokumentowania sprzedaży za gotówkę. Potem, możliwa stała się zapłata kartą. Teraz, wraz z postępem technologii, możemy także kontaktować się na odległość, sprzedając np. usługi on-line. W związku z tym istnieją pewne wyjątki od stosowania kas, o których napisałam na końcu artykułu.

Bezwzględny obowiązek posiadania kasy fiskalnej

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z § 4. 1. Rozporządzenia, który zawiera konkretnego rodzaju towary i usług, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Poniżej podajemy katalog sprzedaży, która bez względu na kwotę obrotów narzuca obowiązek ewidencji na kasie.
Do zakupu kasy fiskalnej zobowiązani są przedsiębiorcy dokonujący:
1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów miejskich
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyjątkiem usług świadczonych osobiście przez osoby niewidome
g) prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
Wyjątki:
- gdy wyżej wymienione towary sprzedawane są na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.
- usługi gastronomiczne świadczone są na pokładach samolotów lub w stołówkach udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

Zwolnienie ustawowe dla konkretnych branż

Ustawodawca przewidział także katalog sprzedawanych towarów i usług, które zwolnił z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Wykaz konkretnych towarów i usług jest wymieniony w załączniku do rozporządzenia, który przedstawiamy poniżej. Przedstawiamy wykaz branż zwolnionych z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej bez względu na kwotę przychodu:

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002519/O/D20192519.pdf

Zwolnienie ze wgzlędu na kwotę obrotu na rzecz klientów prywatnych

Ogólne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy firm, których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł (sprzedaż netto zrealizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Osoby planujące rozpoczęcie działalności nie muszą używać kasy fiskalnej, jeżeli przewidywany obrót nie przekroczy kwoty 20.000 zł (w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Zwolnienie ze wgzlędu na procent obrotu na rzecz klientów prywatnych

Zwolnienie przysługuje nowym firmom, jeżeli przewidywany obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Zwolnienie dotyczy także firm, które dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

Zwolnienie z kasy przy sprzedaży usług i płatnością na rachunek bankowy

W przypadku sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, nie mamy obowiązku posiadania kasy tylko wtedy, gdy spełnione są dwa warunki- wystawiona jest faktura oraz zapłata jest za pośrednictwem na rachunku bankowego. Ważne jest, aby móc przyporządkować konkretną fakturę do konkretnej płatności.

Sprzedaż wysyłkowa towarów

Przy sprzedaży towarów warunkiem zwolnienia z obowiązku posiadania kasy jest:
- dostawa w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
- zapłata za towar musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,
- przedmiotem dostawy nie mogą być towary wymienione w par. 4 rozporządzenia (m.in. perfumy, sprzęt fotograficzny, części samochodowe).
Zatem odbiór osobisty i płatność gotówką tego zwolnienia nie dotyczy.

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących


TAGI: kasa fiskalna 2019 zwolnienia . obowiązek kasy fiskalnej 2019 . Kasa fiskalna - kogo obowiązuje w 2019 roku? . Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2019 r. . Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną . kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu . zwolnienie z kasy fiskalnej 2019 rozporządzenie . kasa fiskalna obowiązek . kasy fiskalne 2019 rozporządzenie . kto musi mieć kasę fiskalną w 2019

Aktualizacja: 25.09.2020
Aktualizacja: 08.11.2018
Dodano 30-11-2017

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024