NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2020

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Kasa fiskalna - jakie branże mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Czy można uniknać jej posiadania?


Zwolnienie ogólne
Ogólne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy firm, których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł (sprzedaż netto zrealizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Osoby planujące rozpoczęcie działalności nie muszą używać kasy fiskalnej, jeżeli przewidywany obrót nie przekroczy kwoty 20.000 zł (w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Zwolnienie z kasy przy sprzedaży usług i płatnością na rachunek bankowy
W przypadku sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, nie mamy obowiązku posiadania kasy tylko wtedy, gdy spełnione są dwa warunki- wystawiona jest faktura oraz zapłata jest za pośrednictwem na rachunku bankowego. Ważne jest, aby móc przyporządkować konkretną fakturę do konkretnej płatności.

Sprzedaż wysyłkowa towarów
Przy sprzedaży towarów warunkiem zwolnienia z obowiązku posiadania kasy jest wystawienie faktury, dokonanie wysyłki towaru (kurierem lub pocztą) i płatność na konto bankowe. Odbiór osobisty i płatność gotówką tego zwolnienia nie dotyczy.

Bezwzględny obowiązek posiadania kasy fiskalnej
Pamiętać należy o sprzedaży konkretnego rodzaju towarów i usług, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Bez względu na kwotę obrotów, do zakupu kasy fiskalnej zobowiązani są przedsiębiorcy dokonujący:
1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji * b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów*
g) prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Wyjątki:
- gdy wyżej wymienione towary sprzedawane są na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.
- *usługi medyczne świadczone są przez osoby niepełnosprawne
- *usługi przewozów pasażerskich w dotyczą transportu pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego, za który są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
- usługi gastronomiczne świadczone są na pokładach samolotów lub w stołówkach udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
- *usługi prawnicze dotyczą czynności notarialnych.Źródło:
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących


TAGI: kasa fiskalna 2018 zwolnienia . obowiązek kasy fiskalnej 2018 . Kasa fiskalna - kogo obowiązuje w 2018 roku? . Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r. . Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną . kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu . zwolnienie z kasy fiskalnej 2018 rozporządzenie . kasa fiskalna obowiązek . kasy fiskalne 2018 rozporządzenie . kto musi mieć kasę fiskalną w 2018

Aktualizacja: 08.11.2018
Dodano 30-11-2017

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Istota podmiotów powiązanych oraz dokumentacja cen transferowych
Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o. o. bez oskładkowania ZUS

ZMIANY W VAT
OD PAŹDZIERNIKA 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
PO NOWELIZACJI

ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK

WSZYSTKO O PODLEGANIU I ZWOLNIENIU Z VAT
LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKU

NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019

SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!

KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIA

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019

KOSZTY SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE OD 2019 R.


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2020