NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.
POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW

Artykuł aktualny na dzień 24-01-2022

Zgodnie z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych "Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej". W tym artykule przybliżę kwestię wypłat ze spółki z o.o. w ramach powołania uchwałą wspólników, odpowiem na pytanie jakie korzyści daje ta forma prawna, czy można dzięki temu rozwiązaniu nie opłacać składek ZUS, czy takie wynagrodzenie może być kosztem uzyskania przychodu spółki? W jaki sposób jest opodatkowane? I najważniejsze- na co uważać, co wymaga szerszej analizy?

Specyficzny stosunek prawny

Poprzez samo powołanie uchwałą wspólników członka zarządu spółki prawa handlowego nie staje się on pracownikiem, zleceniobiorcą czy osobą prowadzącą działalność pozarolniczą - powołanie tworzy tzw. stosunek organizacyjny. To, czy dany stosunek organizacyjny będzie odpłatny, zależy od woli stron, co oznacza, że za wykonaną pracę na rzecz spółki wspólnik może, ale nie musi pobierać wynagrodzenia.

Korzyści, jakie płyną z pobierania wynagrodzenia członka zarządu z tytułu powołania

Wielu przedsiębiorców ucieszy fakt, że wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu pracującemu jedynie w ramach powołania nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS, nie stanowi również tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Inaczej na przykład wygląda sytuacja w spółkach komandytowych, w których wspólnicy bezwzględnie podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku spółki z o.o. tego obowiązku nie ma. Od wynagrodzenia członka zarządu powołanego uchwałą nie należy odprowadzać składek do ZUS ze względu na brak tytułu do podlegania ubezpieczeniom. Ale są dwie kwestie, które wymagają wyjaśnienia i głębszej analizy.

Nie dla spółek jednoosobowych

Pierwsza kwestia to fakt, że "uniknięcie" ZUS dotyczy tylko spółek z o.o., które nie są spółkami jednoosobowymi, czyli mają większą liczbę wspólników.
Uwaga! Powyższe przepisy stosować można tylko w odniesieniu do spółek posiadających dwóch lub więcej wspólników. Udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. nie może zawierać umowy o pracę z własną spółką z o.o. Pamiętać należy, że z punktu widzenia podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, że podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Rozgraniczenie obowiązków umowy o pracę wspólnika

Drugą kwestią wymagającą analizy jest sytuacja, gdy członek zarządu jest jednocześnie pracownikiem spółki zatrudnionym na innym stanowisku. Czyli wspólnik posiada jednocześnie umowę o pracę oraz jest powołany do pełnienia funkcji członka zarządu uchwałą. Czy w takim przypadku można ozusować umowę o pracę a wynagrodzenie z uchwały nie podlega pod ZUS? Nie zawsze. Tutaj ważne jest rozgraniczenie obowiązków z obydwu tytułów, czyli czynności wykonywanych na podstawie powołania i umowy o pracę.

Koszt uzyskania przychodu spółki z o.o.

Wynagrodzenia należne członkom zarządu pełniącym swoje funkcje na podstawie aktu powołania stanowią koszt uzyskania przychodów. Wg Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 września 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-314/15/AB): „(...) Nie ulega zatem wątpliwości, że wynagrodzenie członka zarządu za pełnienie funkcji w ramach powołania będzie wykazywać związek z przychodami spółki, tzn. będzie wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie ma zatem przeszkód, aby wynagrodzenie to spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Na przeszkodzie nie stoi tu treść art. 16 ust. 1 pkt 38 updop, wyłączającego z kosztów podatkowych wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy). Wyłączenie to dotyczy bowiem tylko świadczeń jednostronnych, a nie świadczeń wzajemnych, do których należy ww. wynagrodzenie.”

Podatek od wynagrodzenia z powołania – skala podatkowa

Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania zaliczamy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jest więc opodatkowane wg skali podatkowej 17% do kwoty dochodu 85.528 zł, ponad tę kwotę podatek wynosi 32%. Do wyliczania podatku pod uwagę bierzemy pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł. Dochody te nie mogą być opodatkowane wg podatku liniowego.

Kwota wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia zależy od decyzji wspólników spółki. Prawnicy podpowiadają, że najlepiej, aby była to kwota odpowiadająca rynkowej wartości pracy wniesionej przez członka zarządu. Zbyt wysokie wynagrodzenie może przyczyniać się do działania na szkodę spółki, godzenia w jej interesy spółki, do czego nie można dopuścić. Wysokość wynagrodzenia ustalana uchwałą, może mieć wartość kwotową lub być uzależniona np. od sytuacji firmy, od obrotu, od dochodu. Kodeks Spółek Handlowych pozostawia wspólnikom dowolność w decydowaniu o wysokości wygrodzenia. Dodatkowo zbyt wysoką pensję członka zarządu będącego pracownikiem może podważyć ZUS np. w sytuacji, gdy bez przyczyny kwota wynagrodzenia jest podnoszona, bez zmiany zakresu obowiązków członka zarządu, a krótko po tym członek zarządu chce uzyskać zasiłek chorobowy.


Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2014 r. (sygn. akt II PK 162/13)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych


Aktualizacja: 04-02-2021
Dodano: 04-08-2020


TAGI: wynagrodzenie z powołania . zarząd wynagrodzenie wynagrodzenie członka zarządu z powołania, a koszty uzyskania przychodu . Wynagrodzenie członka zarządu z powołania . Wynagrodzenie członka zarządu 2020 . Wynagrodzenie członka zarządu z powołania a koszty uzyskania przychodu 2020 . wynagrodzenie członka zarządu z powołania a pit-11 . Wynagrodzenia członków zarządu pełniących funkcję na podstawie aktu powołania . spółka z o.o. wynagrodzenie wspólników . prezes spółki z o.o. bez wynagrodzenia a zus . gotówka w spółce z o o . Wynagrodzenie członka zarządu . Wynagrodzenia członków zarządu pełniących funkcję na podstawie aktu powołania . prezes spółki z o.o wynagrodzenie . Czy prezes spółki z o.o. musi płacić ZUS . Spółka z o.o. bez pracowników . Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS 2019 . jednoosobowa spółka z o.o wynagrodzenie prezesa . Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS 2020 . jednoosobowa spółka z o.o. a składki zus 2019 . Prezes spółki z o.o. odpowiedzialność

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021