NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2020

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.
POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW


Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych).
Poprzez samo powołanie uchwałą wspólników członka zarządu spółki prawa handlowego nie staje się on pracownikiem, zleceniobiorcą czy osobą prowadzącą działalność pozarolniczą - powołanie tworzy tzw. stosunek organizacyjny. To, czy dany stosunek organizacyjny będzie odpłatny, zależy od woli stron.

Uwaga! Udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. nie może zawierać umowy o pracę z własną spółką z o.o. Pamiętać należy, że z punktu widzenia podlegania ubezpieczeniom społecznym wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podlega zatem ubezpieczeniom społecznym.

Największe korzyści, jakie płyną z pobierania wynagrodzenia członka zarządu z tytułu powołania


Wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu pracującemu jedynie w ramach powołania nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS, nie stanowi również tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
Od takiego wynagrodzenia nie należy odprowadzać składek do ZUS ze względu na brak tytułu do podlegania ubezpieczeniom. Ale są dwie kwestie:

1. Uniknięcie ZUS dotyczy tylko spółek z o.o., które nie są spółkami jednoosobowymi, czyli mają większą liczbę wspólników.

2. Gdy członek zarządu jest jednocześnie pracownikiem spółki zatrudnionym na innym stanowisku - należy rozgraniczyć zakres obowiązków (czynności wykonywanych na podstawie powołania i umowy o pracę).

Wynagrodzenia należne członkom zarządu pełniącym swoje funkcje na podstawie aktu powołania stanowią koszt uzyskania przychodów. „(...) Nie ulega zatem wątpliwości, że wynagrodzenie członka zarządu za pełnienie funkcji w ramach powołania będzie wykazywać związek z przychodami spółki, tzn. będzie wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie ma zatem przeszkód, aby wynagrodzenie to spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Na przeszkodzie nie stoi tu treść art. 16 ust. 1 pkt 38 updop, wyłączającego z kosztów podatkowych wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy). Wyłączenie to dotyczy bowiem tylko świadczeń jednostronnych, a nie świadczeń wzajemnych, do których należy ww. wynagrodzenie.” - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 września 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-314/15/AB).

Podatek od wynagrodzenia z powołania – skala podatkowa

Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania zaliczamy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jest więc opodatkowane wg skali podatkowej 17% do kwoty dochodu 85.528 zł, ponad tę kwotę podatek wynosi 32%. Do wyliczania podatku pod uwagę bierzemy pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł. Dochody te nie mogą być opodatkowane wg podatku liniowego.

Kwota wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia zależy od decyzji wspólników spółki. Prawnicy podpowiadają, że najlepiej, aby była to kwota odpowiadająca rynkowej wartości pracy wniesionej przez członka zarządu. Zbyt wysokie wynagrodzenie może przyczyniać się do działania na szkodę spółki, godzenia w jej interesy spółki, do czego nie można dopuścić. Wysokość wynagrodzenia ustalana uchwałą, może mieć wartość kwotową lub być uzależniona np. od sytuacji firmy, od obrotu, od dochodu. Kodeks Spółek Handlowych pozostawia wspólnikom dowolność w decydowaniu o wysokości wygrodzenia. Dodatkowo zbyt wysoką pensję członka zarządu będącego pracownikiem może podważyć ZUS np. w sytuacji, gdy bez przyczyny kwota wynagrodzenia jest podnoszona, bez zmiany zakresu obowiązków członka zarządu, a krótko po tym członek zarządu chce uzyskać zasiłek chorobowy.


Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
wyroku Sądu Najwyższego z 26 listopada 2014 r. (sygn. akt II PK 162/13)

Dodano: 04-08-2020


TAGI: wynagrodzenie z powołania . zarząd wynagrodzenie

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Istota podmiotów powiązanych oraz dokumentacja cen transferowych
Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o. o. bez oskładkowania ZUS

ZMIANY W VAT
OD PAŹDZIERNIKA 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
PO NOWELIZACJI

ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK

WSZYSTKO O PODLEGANIU I ZWOLNIENIU Z VAT
LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKU

NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019

SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!

KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIA

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019

KOSZTY SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE OD 2019 R.


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2020