PRIMA S.C.
NIP: 527 22 45 391

Biuro rachunkowe Warszawa Ursus

Zapraszamy do kontaktu!

Wycofanie i sprzedaż samochodu osobowego z działalności gospodarczej

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wskazują, że przychodem z działalności gospodarczej jest sprzedaż składników majątku firmy.
Wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych

Przedsiębiorca posiadający w swojej firmie samochód może w każdej chwili wycofać go ze środków trwałych. Aby tego dokonać należy spisać protokół w sprawie wycofania samochodu z działalności gospodarczej, który powinien zawierać informacje obejmujące:
- decyzję właściciela o przekazaniu samochodu na jego cele osobiste,
- datę wycofania samochodu z działalności gospodarczej,
- dane samochodu takie jak nr rejestracyjny, marka, model, rok produkcji,
- datę wpisania samochodu do ewidencji środków trwałych,
- informację o amortyzacji samochoddu (czy został całkowicie zamortyzowany czy nie).
Będzie się to wiązało z zaprzestaniem moliwości zaliczania do kosztów wydatków ponoszonych na samochod oraz kosztów amortyzacji. Warto wiedzieć, iż niezamortyzowana wartość samochodu wycofanego z działalności gospodarczej nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca musi zaprzestać zaliczać koszty dot. samochodu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wycofania pojazdu.
Przekazanie samochodu firmowego na potrzeby prywatne przedsiębiorcy nie stanowi przychodu dla firmy i nie podlega opodatkowaniu.


Co w przypadku sprzedaży samochodu firmowego?

Ustawa o PIT stanowi, iż odpłatne zbycie środka trwałego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą stanowi przychód do opodatkowania. Niestety obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży pojazdu obejmuje nawet pojazd wycofany firmy. Istotny jest tutaj czas, który upływa od momentu wycofania pojazdu z firmy do momentu jego sprzedaży - warto przytoczyć art. 10 ust. 2 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się sprzedaż składników majątku (...) wycofanych z działalności gospodarczej, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Oznacza to, że przedsiębiorca musi odczekać 6 lat od miesiąca wycofania pojazdu z działalności, by móc uniknąć zapłacenia podatku od przychodu ze sprzedaży samochodu.


Co jeśli przekażę samochód firmowy w darowiźnie?

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i nieodpłatne przekazanie go w darowiźnie nie będzie stanowiło przychodu dla przedsiębiorcy. Jednak oddany w darowiźnie samochód, który zostanie sprzedany przed upływem 6 lat będzie stanowił przychód przedsiębiorcy. Niestety zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż wycofanego uprzednio z firmy składnika majątku nie spowoduje powstania przychodu tylko w sytuaji, gdy upłynie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano składnik majątku z firmy.
W przypadku przekazywania darowizny warto zerknąć do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak się okazuje, obowiązek podatkowy będzie ciążył zawsze tylko na obdarowanym, czyli na nabywcy danej rzeczy. Obdarowany nie zawsze jednak obowiązany będzie płacić podatek od otrzymanej darowizny. Zależeć to będzie od stopnia spowinowacenia darczyńcy i darowanego oraz faktu zgłoszenia darowizny w Urzędzie Skarbowym. Niezależnie od wartości przekazywanego środka trwałego, zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: małżonek, wstępnni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha- pod warunkiem, iż dokonają zgłoszenia faktu otrzymania darowizny w Urzędzie Skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Samochód przekazywany w darowiźnie należy wycenić wg wartości rynkowej z dnia otrzymania darowizny.

Zobacz inne porady księgowe w naszym Poradniku Przedsiębiorcy!

Źródło:
art. 4a. 1. pkt 1 Ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn
art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustalić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Dodano 08-12-2017


W naszym poradniku:


ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK


LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKUWYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS 2020


NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019


SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!


KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIAZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019ZUS ZALEŻNY OD PRZYCHODUSAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 2019 R.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-01-22
USD 3,8202 -0,21%
EUR 4,2370 -0,21%
CHF 3,9328 -0,52%
GBP 4,9894 -0,05%
Wspierane przez Money.pl

Polecane:TAGI
biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków
All rights reserved Prima 2017