NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Wycofanie i sprzedaż samochodu osobowego z działalności gospodarczej


W jaki sposób można wycofać samochód osobowy z działalności gospodarczej i wykorzystywać go na cele prywatne?
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wskazują, że przychodem z działalności gospodarczej jest sprzedaż składników majątku firmy. Co ze sprzedażą byłego majątku firmy? Czy w przypadku sprzedaży wycofanego z firmy samochodu można sprzedać go na umowę cywilno-prawną bez wystawiania faktury?

Wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych

Przedsiębiorca posiadający w swojej firmie samochód może w każdej chwili wycofać go ze środków trwałych. Aby tego dokonać należy spisać protokół w sprawie wycofania samochodu z działalności gospodarczej, który powinien zawierać informacje obejmujące:
- decyzję właściciela o przekazaniu samochodu na jego cele osobiste,
- datę wycofania samochodu z działalności gospodarczej,
- dane samochodu takie jak nr rejestracyjny, marka, model, rok produkcji,
- datę wpisania samochodu do ewidencji środków trwałych,
- informację o amortyzacji samochoddu (czy został całkowicie zamortyzowany czy nie).
Będzie się to wiązało z zaprzestaniem moliwości zaliczania do kosztów wydatków ponoszonych na samochod oraz kosztów amortyzacji. Warto wiedzieć, iż niezamortyzowana wartość samochodu wycofanego z działalności gospodarczej nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca musi zaprzestać zaliczać koszty dot. samochodu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wycofania pojazdu.
Przekazanie samochodu firmowego na potrzeby prywatne przedsiębiorcy nie stanowi przychodu dla firmy i nie podlega opodatkowaniu.


Co w przypadku sprzedaży samochodu firmowego?

Ustawa o PIT stanowi, iż odpłatne zbycie środka trwałego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą stanowi przychód do opodatkowania. Niestety obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży pojazdu obejmuje nawet pojazd wycofany firmy. Istotny jest tutaj czas, który upływa od momentu wycofania pojazdu z firmy do momentu jego sprzedaży - warto przytoczyć art. 10 ust. 2 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się sprzedaż składników majątku (...) wycofanych z działalności gospodarczej, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Oznacza to, że przedsiębiorca musi odczekać 6 lat od miesiąca wycofania pojazdu z działalności, by móc uniknąć zapłacenia podatku od przychodu ze sprzedaży samochodu.


Co jeśli przekażę samochód firmowy w darowiźnie?

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i nieodpłatne przekazanie go w darowiźnie samo w sobie nie będzie stanowiło przychodu dla przedsiębiorcy. Jednakże oddany w darowiźnie samochód, który zostanie sprzedany przed upływem 6 lat będzie stanowił przychód przedsiębiorcy, u którego był składnikiem majątku (środkiem trwałym). Niestety zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż wycofanego uprzednio z firmy składnika majątku nie spowoduje powstania przychodu tylko w sytuaji, gdy upłynie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano składnik majątku z firmy.
W sytuacji przekazywania darowizny warto pamiętać o obowiązkach podatkowych w tym zakresie i zerknąć do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak się okazuje, obowiązek podatkowy będzie ciążył zawsze tylko na obdarowanym, czyli na nabywcy danej rzeczy. Obdarowany nie zawsze jednak obowiązany będzie płacić podatek od otrzymanej darowizny. Zależeć to będzie od stopnia spowinowacenia darczyńcy i darowanego oraz faktu zgłoszenia darowizny w Urzędzie Skarbowym. Niezależnie od wartości przekazywanego środka trwałego, zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: małżonek, wstępnni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha- pod warunkiem, iż dokonają zgłoszenia faktu otrzymania darowizny w Urzędzie Skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Samochód przekazywany w darowiźnie należy wycenić wg wartości rynkowej z dnia otrzymania darowizny.

Zobacz inne porady księgowe w naszym Poradniku Przedsiębiorcy!

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal
Biuro Rachunkowe PRIMA - księgowość w dobrych rękach
Warszawa, ul. Piastowska 5Źródło:
art. 4a. 1. pkt 1 Ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn
art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustalić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Aktualizacja 11-05-2020
Dodano 08-12-2017
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024