NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Artykuł aktualny na dzień 30-05-2024


Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca, który po raz pierwszy zakupił kasę rejestrującą do prowadzonej działalności gospodarczej, może skorzystać z ulgi na jej zakup. Odliczenia kwoty lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania - do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego,
2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają kryteria i warunki techniczne oraz funkcje, czyli:
- zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego,
- przechowują dane lub zapewniają bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych,
- posiadanie unikatowego numeru nadawanego w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Jaka jest kwota ulgi z tytułu zakupu kasy?

Odliczenia można dokonać w deklaracji podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Ulga obejmuje kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może także być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie ma do zapłaty podatku VAT, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Kwota zwrotu w danym okresie rozliczeniowym nie może jendak przekroczyć równowartości:
- 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
- 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że mogą wystąpić sytuacje, gdy podatnik będzie obowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Obowiązek taki wystąpi wówczas, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
● podatnik zaprzestanie prowadzenia działalności,
● nastąpi otwarcie likwidacji,
● zostanie ogłoszona upadłość,
● nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
● podatnik dokona odliczenia z naruszeniem warunków uprawniających do zastosowania ulgi na zakup kasy fiskalnej.


Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrującychNAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024