NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-03-05
USD 3,8393 +1,43%
EUR 4,5793 +0,56%
CHF 4,1313 +0,76%
GBP 5,3056 +0,64%
Wspierane przez Money.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze a składki ZUS


Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która osiągnęła wiek emerytalny, podlega jedynie pod składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia działalności. Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Obowiązkowa tylko składka zdrowotna

Od dnia ustalenia prawa do emerytury obowiązkowa jest dla przedsiębiorcy tylko składka zdrowotna. Osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne i rentowe, jest w takim przypadku dobrowolne - ale gdy zdecydujemy się pod nie podlegać, wówczas obowiązkowe będzie także ubezpieczenie wypadkowe.

W przypadku nieopłacania składek społecznych nie ma możliwości podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, tym samym traci się prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, czyli do:
- zasiłku chorobowego
- świadczenia rehabilitacyjnego
- zasiłku wyrównawczego
- zasiłku macierzyńskiego
- zasiłku opiekuńczego.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

W niektórych sytuacjach emeryt-przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Składka ta nie będzie opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. -2800 zł brutto) oraz która:
- uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
- opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Co z wysokością świadczenia emerytalnego?

Dla osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wysokość uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego. Zatem ZUS nie zawiesi wypłaty emerytury, ani nie obniży jej kwoty, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu bądź ponoszonej straty z działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego 60 lat- kobiety, 65 lat- mężczyźni, dochód z działalności może mieć wpływ na wysokość emerytury.

Zmiana kodu ubezpieczeń w ZUS

Pamiętać należy, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała prawo do emerytury, musi dopełnić określonych obowiązków w zakresie dokumentacji przesyłanej do ZUS. Zmieni się piąta cyfra kodu ZUS na numer 1. Piątą cyfrę kodu określa się jako:
0 – jeśli nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – jeśli jest ustalone prawo do emerytury,
2 – jeśli jest ustalone prawo do renty.

Przy zmianie kodu ubezpieczeń należy złożyć do ZUS formularz ZUS ZWUA – wyrejestrowanie ze wszystkich ubezpieczeń (kod przyczyny wyrejestrowania – 600) z datą uzyskania prawa do emerytury, a następnie zarejestrowanie formularzem ZUS ZZA – zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z tą samą datą (kod tytułu ubezpieczenia 05 10 1x - jeśli opłacać się będzie składkę zdrowotną).
Wpisujemy kod: 051010 - jeśli osoba płacić będzie składkę zdrowotną i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności
Ostatnia, szósta cyfra kodu ZUS oznacza:
0 – jeśli nie ma orzeczenia o niepełnosprawności,
1 – jeśli jest orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – jeśli jest orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – jeśli jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródło: Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal


Aktualizacja: 15-01-2021
Dodano: 04-04-2017


TAGI: emerytura a składki zus z działalności gospodarczej . emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki zus 2020 . działalność gospodarcza na emeryturze . emerytura i działalność gospodarcza . emerytura a działalność gospodarcza składki zus . emerytura i działalność gospodarcza a składki zus . składka zdrowotna emeryta prowadzącego działalność gospodarczą 2020 . działalność gospodarcza a emerytura . emerytura a działalność gospodarcza Jaki kod ubezpieczenia dla emeryta prowadzącego działalność gospodarczą Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki ZUS 2020 . Kod tytułu ubezpieczenia ZUS 05 10 0 0 . Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a tarcza antykryzysowa . Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składka zdrowotna . Kod ubezpieczenia 051010 . Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki ZUS 2019 . Kod tytułu ubezpieczenia ZUS ZZA działalność gospodarczą i etat

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK

TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021