NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
BIURO RACHUNKOWE PRIMA > PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > SKŁADKI ZUS >

Prowadzenie działalności gospodarczej na emeryturze a składki ZUS

Artykuł aktualny na dzień 30-05-2024

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która osiągnęła wiek emerytalny, podlega jedynie pod składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia działalności. Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Obowiązkowa tylko składka zdrowotna

Od dnia ustalenia prawa do emerytury obowiązkowa jest dla przedsiębiorcy tylko składka zdrowotna. Osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne i rentowe, jest w takim przypadku dobrowolne - ale gdy zdecydujemy się pod nie podlegać, wówczas obowiązkowe będzie także ubezpieczenie wypadkowe.

W przypadku nieopłacania składek społecznych nie ma możliwości podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, tym samym traci się prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, czyli do:
- zasiłku chorobowego
- świadczenia rehabilitacyjnego
- zasiłku wyrównawczego
- zasiłku macierzyńskiego
- zasiłku opiekuńczego.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

W niektórych sytuacjach emeryt-przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Składka ta nie będzie opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. -2800 zł brutto) oraz która:
- uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
- opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Co z wysokością świadczenia emerytalnego?

Dla osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, wysokość uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej nie będzie miała wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego. Zatem ZUS nie zawiesi wypłaty emerytury, ani nie obniży jej kwoty, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu bądź ponoszonej straty z działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego 60 lat- kobiety, 65 lat- mężczyźni, dochód z działalności może mieć wpływ na wysokość emerytury. Od 1 marca do 31 maja 2021 roku graniczna kwota przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zatem dodatkowe zarobki nie przekroczą miesięcznie kwoty 3820,60 zł brutto, świadczenie emerytalne nie jest obniżane. Jeśli zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty 7095,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.
– Oczywiście, że do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity przychodów, które obowiązują osoby przed osiągnieciem ustawowego wieku emerytalnego – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Panie po 60-tce i panowie, którzy skończyli 65 lat mają prawo dorabiać do wypłacanych przez ZUS pieniędzy, bez żadnych ograniczeń – dodaje.

Zmiana kodu ubezpieczeń w ZUS

Pamiętać należy, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała prawo do emerytury, musi dopełnić określonych obowiązków w zakresie dokumentacji przesyłanej do ZUS. Zmieni się piąta cyfra kodu ZUS na numer 1. Piątą cyfrę kodu określa się jako:
0 – jeśli nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – jeśli jest ustalone prawo do emerytury,
2 – jeśli jest ustalone prawo do renty.

Przy zmianie kodu ubezpieczeń należy złożyć do ZUS formularz ZUS ZWUA – wyrejestrowanie ze wszystkich ubezpieczeń (kod przyczyny wyrejestrowania – 600) z datą uzyskania prawa do emerytury, a następnie zarejestrowanie formularzem ZUS ZZA – zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z tą samą datą (kod tytułu ubezpieczenia 05 10 1x - jeśli opłacać się będzie składkę zdrowotną).
Wpisujemy kod: 051010 - jeśli osoba płacić będzie składkę zdrowotną i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności
Ostatnia, szósta cyfra kodu ZUS oznacza:
0 – jeśli nie ma orzeczenia o niepełnosprawności,
1 – jeśli jest orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – jeśli jest orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – jeśli jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródło: Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal


Aktualizacja: Today is 2024/05/30
Today is 2024.05.30
Today is 2024-05-30
Today is Thursday
Dodano: 04-04-2017


TAGI: emerytura a składki zus z działalności gospodarczej . emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki zus 2020 . działalność gospodarcza na emeryturze . emerytura i działalność gospodarcza . emerytura a działalność gospodarcza składki zus . emerytura i działalność gospodarcza a składki zus . składka zdrowotna emeryta prowadzącego działalność gospodarczą 2020 . działalność gospodarcza a emerytura . emerytura a działalność gospodarcza Jaki kod ubezpieczenia dla emeryta prowadzącego działalność gospodarczą Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki ZUS 2020 . Kod tytułu ubezpieczenia ZUS 05 10 0 0 . Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a tarcza antykryzysowa . Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składka zdrowotna . Kod ubezpieczenia 051010 . Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki ZUS 2019 . Kod tytułu ubezpieczenia ZUS ZZA działalność gospodarczą i etat

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024