NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY

Aktualności podatkowe, porady księgowe, analizy ustaw


WYSZUKAJ:

ZMIANY W EWIDENCJI VAT OD PAŹDZIERNIKA 2020
- poszerzony zakres danych zawartych w nowym pliku JPK_VAT, czyli więcej informacji przekazywanych do urzędów


Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji JPK są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 października 2020 r. (Pierwszy plik z nową strukturą JPK składany jest do 25. listopada).

Podczas gdy Ministerstwo mówi o uproszczeniach, nowy plik będzie nakładać na podatników dodatkowe obowiązki informacyjne o transakcjach. Zwiększy się szczegółowość przesyłanych informacji do urzędu, a księgowi będą musieli szczegółowo nauczyć się nowych oznaczeń towarów i usług GTU, które wprowadził rząd. UWAGA. Ministerstwo nie wymaga, aby nowe oznaczenia widniały na fakturach - nowe oznaczenia powinny być podawane w pliku JPK przesyłanym do Urzędu Skarbowego. Konkretne usługi i towary wymagające dodatkowych oznaczeń w pliku JPK są podane w tabeli w naszym artykule.

NOWA STRUKTURA JPK_VAT Z DEKLARACJĄ


JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K). Oznacza to, że od 1 listopada 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż elektronicznie przez nową strukturę JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie zawierać:
• zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
• pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
• dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
• JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
• JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Szczegółowy zakres danych zawartych w nowym pliku JPK_VAT

Paragraf 10 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Nowe deklaracje wprowadzają kolejne obowiązki informacyjne zwiększając zakres danych przesyłanych do urzędu. Księgowość poza obowiązującym dotychczas opisem operacji gospodarczej, powinna dodatkowo oznaczać konkretne towary lub usługi, które widnieją na fakturze. Obowiązek ten dotyczy katalogu transakcji przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary lub usługi wymienione w wykazie, podatnik ma obowiązek oznaczenia konkretnej czynności. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie odpowiedniego oznaczzenia we właściwych polach. Poniżej podajemy wykaz towarów i usług, które wymagają dodatkowych oznaczeń w strukturze nowej deklaracji JPK_V7(7k).

Oznaczenia grup transakcji GTU w ewidencji sprzedaży

§ 10 pkt 3 Rozporządzenia
Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją
dotyczą pozycji w ewidencji sprzedaży, nie mają natomiast zastosowania do nabyć.

Opis grupyRodzaj transakcji objętych grupowaniem

GTU_01

DOSTAWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

DOSTAWA BENZYN, PALIW, BIOPALIW
Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy:
1) benzyn lotniczych;
2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych);
3) gazu płynnego (LPG);
4) olejów napędowych;
5) olejów opałowych;
6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych;
7) paliw typu nafty do silników odrzutowych;
8) pozostałych olejów napędowych;
9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 wyroby energetyczne ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03

DOSTAWA OLEJÓW, SMARÓW
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

DOSTAWA WYROBÓW TYTONIOWYCH, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

DOSTAWA ODPADÓW - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy: Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
- Odpady szklane
- Odpady z papieru i tektury
- Pozostałe odpady gumowe
- Odpady z tworzyw sztucznych
- Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
- Niebezpieczne odpady zawierające metal
- Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
- Surowce wtórne metalowe
- Surowce wtórne ze szkła
- Surowce wtórne z papieru i tektury
- Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
- Surowce wtórne z gumy

GTU_06

DOSTAWA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy:
- Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
- Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
- Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
- Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory,
- Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych,
- Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD),
- Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD,
- Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfon
- Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów,
- Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
- 69: Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
- 94: Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
- 95: Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
- 96: Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

GTU_07

DOSTAWA POJAZDÓW ORAZ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10:
- Ciągniki,
- Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą,
- Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi,
- Pojazdy silnikowe do transportu towarów,
- Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne),
- Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705,
- Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705,
- Zderzaki i ich części

GTU_08

DOSTAWA METALI SZLACHETNYCH ORAZ NIESZLACHETNYCH - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

DOSTAWA LEKÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10

DOSTAWA BUDYNKÓW, BUDOWLI I GRUNTÓW.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE NIEMATERIALNYM - wyłącznie:
- doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem)- PKD:62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19
- księgowe PKD: 69.20.2
- prawne PKD: 69.1
- zarządcze PKD: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
- marketingowe PKD: 73.11.12
- firm centralnych PKD: 70.1
- reklamowych PKD: 73.1
- badania rynku i opinii publicznej PKD: 73.2
- badań naukowych i prac rozwojowych PKD: 72
- usług szkoleniowych PKD: 85

GTU_13

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.


Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Powyższych dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług)

Oznaczenia procedur lub powiązań w ewidencji sprzedaży

§ 10 pkt 4 Rozporządzenia

Oznaczenie Rodzaj transakcji objętych oznaczeniem

"SW"

dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, czyli wysyłka towarów do innego państwa w UE

"EE"

świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. Oznaczeniu "EE" podlegają usługi świadczone przez podatnika krajowego na rzecz nie podatników krajowych (niezależnie od wartości świadczonych usług), jako opodatkowane stawką 23% oraz usługi świadczone przez podatnika krajowego na rzecz nie podatników z innych krajów UE do limitu całkowitej wartość tych usług (pomniejszonej o kwotę podatku) 10 000 euro (42 000 zł) w trakcie roku podatkowego lub w poprzednim roku podatkowym, jako opodatkowane stawką krajową 23%

"TP"

oznaczenie dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy-
NASZ KOMENTARZ: powiązania dotyczą osób fizycznych i prawnych- podmiotami powiązanymi - są:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
– ten sam inny podmiot lub
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;
...więcej o podmiotach powiązanych i cenach transferowych

"TT_WNT"

oznaczenie dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

"TT_D"

oznaczenie dotyczące dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

"MR_T"

świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

"MR_UZ"

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

"I_42"

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - polega na imporcie towarów do jednego z kraju UE w zamyśle, że miejscem jego przeznaczenia jest inny kraj UE np. import towarów z Chin z odprawą w Hamburgu

"I_63"

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - tzw. reimport towarów polega na powrotnym przywozie importowanych wcześniej towarów na terytorium UE

"B_SPV"

transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

"B_SPV_DOSTAWA"

dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bonzgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

"B_MPV_PROWIZJA"

świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

"MPP"

transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
NASZ KOMENTARZ: Przypominamy, że adnotację MPP i podzieloną płatność należy stosować do faktur w kwocie brutto wyższej niż 15.000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. WAŻNE - W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP i dokonać płatności podzielonej. Poniżej wklejamy załącznik nr 15 Ustawy o VAT:

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf

Szersze omówienie mechanizmu podzielonej płatności znajduje się w naszym artykule - link.Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży

§ 10 pkt 4 Rozporządzenia

- RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
- WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej;
- FP - „Faktura do paragonu” W dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

Oznaczenia transakcji zakupu

- IMP - Oznaczeniu podlega podatek naliczony z tytułu importu towarów, zarówno gdy VAT rozliczany jest zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jak i płacony na podstawie dokumentu celnego lub deklaracji importowej. Import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT to import rozliczany w deklaracji VAT.
- MPP - mechanizm podzielonej platności

Oznaczenia dowodów zakupu

- VAT RR - faktura VAT RR wystawiona dla rolnika ryczałtowego
- WEW - dokument wewnętrzny
- MK - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988),
zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127)
Broszura MF- JPK_VAT z deklaracją
Strona rządowa www.gov.pl
powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych - art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dodano: 29-07-2020


TAGI: ZMIANY W VAT OD PAŹDZIERNIKA 2020 . koniec z deklaracją vat . VAT-7 i JPK nowe obowiązki . deklaracja VAT-7 do kiedy


NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024