PRIMA S.C.
NIP: 527 22 45 391

Biuro rachunkowe Warszawa Ursus

Zapraszamy do kontaktu!
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY >
Biała lista podatników VATBiała lista podatników VAT – obowiązek sprawdzania kont bankowych kontrahenta

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) utworzył rejestr firm, który jest dostępny dla online pod adresem podatki.gov.pl.

Od 1 września 2019 r. dostępny jest prowadzony przez Szefa KAS w postaci elektronicznej wykaz podmiotów (tzw. biała lista podatników):
­ w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
­ zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Posługując się tym wykazem, podatnicy będą mogli również sprawdzić numery rachunków bankowych kontrahentów podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Uzyskanie informacji w rejestrze ma być możliwe na wybrany dzień i do 5 lat poprzedzających rok, w którym dany podmiot był sprawdzany. Wyjątkiem będą dane identyfikacyjne podatnik (nazwa, NIP, REGON) oraz jego status jako podatnika VAT, które będą udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Skorzystanie z wykazu pozwala na zyskanie pewności, że rachunek, na który podatnik ma uregulować należność za towar lub usługę, należy do kontrahenta, który nam go podał i został zgłoszony do urzędu.
Uwaga- Przed 1 stycznia 2020 r. podatnicy powinni sprawdzić w wykazie swoje rachunki bankowe - czy są aktualne. Jeśli nie, to należy złożyć aktualizację NIP-2 albo NIP-7 lub formularzy korzystajac z CEiDG.
Od 1 stycznia 2020 r. brak zapłaty na rachunek wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS będzie skutkował odpowiedzialnością solidarną nabywców towarów i usług za zaległości podatkowe dostawcy lub usługodawcy w VAT w części proporcjonalnie przypadającej na błędnie opłaconą dostawę towarów lub świadczenie usług (art. 117ba § 1 dodany od 1 stycznia 2020 r. do Ordynacji podatkowej). Dotyczyło to będzie płatności za fakturę powyżej 15 000 zł. Z tego powodu tak ważne stanie się weryfikowanie numerów rachunków w wykazie i zapłata na rachunki tam wskazane. Jeżeli podatnik stwierdzi, że podany przez kontrahenta numer rachunku bankowego jest inny niż ten wynikający z wykazu, powinien wyjaśnić tę kwestię, zanim dokona zapłaty. Jeżeli jednak podatnik dokona zapłaty na rachunek inny niż zawarty w wykazie na dzień przelewu, to jedyną możliwością uniknięcia odpowiedzialności solidarnej będzie złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na ten inny rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba § 3 dodany od 1 stycznia 2020 r. do Ordynacji podatkowej). To jednak dodatkowy obowiązek informacyjny obarczony ustawowym terminem. Z tego powodu lepiej na bieżąco kontrolować, na jaki rachunek będą przelewane należności.

Uwaga- Gdy od 1 stycznia 2020 r. dokonamy zapłaty na rachunek inny niż w wykazie, mamy 3 dni na zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego podatnika, który wystawił fakturę.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami w Poradniku Przedsiębiorcy.

Źródło:
uart. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1520


Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Dodano 13-09-2019

TAGI: split payment . zmiany VAT 2019 . mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019W naszym poradniku:

LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKU


NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019


SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!


KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIAZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS W 2019 R.ZMIANY W PODATKACH - 2019 ROKZUS ZALEŻNY OD PRZYCHODUSAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 2019 R.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-10-22
USD 3,8408 +0,26%
EUR 4,2792 +0,04%
CHF 3,8851 -0,12%
GBP 4,9700 -0,02%
Wspierane przez Money.pl

Polecane:TAGI
biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków
All rights reserved Prima 2017