NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2020

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY >
Split payment od 1. listopada 2019 roku


„mechanizm podzielonej płatności (MPP)” inaczej „reverse charge” oraz „split payment”

Split payment, określane jako mechanizm podzielonej płatności MPP to system płatności, w której płatność dzielona jest na kwotę netto – którą otrzymuje kontrahent na swój numer bankowy, oraz na kwotę VAT- która wpływa na specjalne konto VAT należące do kontrahenta.

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności zastąpi stosowane dotychczas „odwrotne obciążenie VAT” dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT. Obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte towary i usługi ujęte w załączniku 15 do Ustawy o VAT, których wartość na fakturze przekracza 15 tysięcy złotych.

Obowiązkowy split payment dla towarów i usług wymienionych w załączniku do ustawy, których wartość na fakturze wynosi ponad 15.000 zł

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które dotychczas były objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności podatkowej. Chodzi o branżę stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do CO2. Ze względu na zdiagnozowane nieprawidłowości mechanizmem tym objęte będą także transakcje, których przedmiotem są m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment powyżej wartości 15.000,00 zł jest zamieszczony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

W telegraficznym skrócie dotyczy: Towarów:
• Węgiel kamienny, koks, brykiet • Atrament do pisania, tusz • Wyroby z folii sypu stretch, ze stali, • Pręty, rury, druty, • Złoto, srebro, cynk, miedź, • Komputery, dyski twarde, telefony, tv, aparaty fotograficzne, • Akumulatory, części do kopiarek, • Części, wyposażenie i akcesoria do pojazdów silnikowych, • Biżuteria, wszelkiego rodzaju odpady, surowce wtórne • Benzyny silnikowe, oleje napędowe, opałowe • Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli • Sprzdaż motocykli
Usług:
• Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty ogólnobudowlane, roboty ziemne, • roboty związane z rozbiórką, z instalacjami wodnokanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, gazowymi, • roboty tynkarskie, malarskie, stolarka budowlana, • roboty wykończeniowo budowlane

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT split payment będzie obowiązkowy, gdy kwota należności ogółem z faktury wyniesie 15 000 zł lub więcej.

Sprzedawca towarów i usług ujętych w załączniku 15 ma obowiązek:
- zamieścić na fakurze adnotację „mechanizm podzielonej płatności” oraz
- naliczyć podatek VAT wg zasad ogólnych.
Obowiązek zamieszczania na fakurze informacji „mechanizm podzielonej płatności” dotyczy faktur wystawianych przez podatnika VAT czynnego. Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze.

Obowiązkowy split payment -nawet w przypadku braku oznaczenia na fakturze

Nabywca, który otrzymał fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”, ma obowiązek płatności w systemie MPP. Dotyczy to także kontrahentów zwolnionych z VAT. Jendnak w przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę za usługi lub towary ujęte w załaczniku 15 Ustawy o VAT, a na fakturze nie będzie oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, również ma obowiązek zapłaty w systemie MPP. Jeśli tego nie zrobi, ponosi odpowiedzialność solidarną za nieprawidłowości związane z obrotem krajowym. Oznacza to, że nabywca powiniem być świadomy, że zakup konkretnych towarów i usług na kwotę powyżej 15.000,00 zł podlega obowiązkowo pod split payment- bez względu na to, czy na fakturze jest oznaczenie MPP, czy go nie ma.

Ustawowy obowiązek akceptowania i stosowania MPP - Kary i sankcje

W przypadku podatników, którzy wbrew obowiązkowi będą dokonywać przelewów z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, poniesione przez nich wydatki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Za nieprawidłowości w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności obie stony transakcji podlegają pod tzw. odpowiedzialność solidarną w przypadku błędów w oznaczeniu faktur a także w płatnościach.

Dla wystawcy faktury:
Gdy na fakturze nie zamieści się oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", jeśli transakcja będzie podlegać obowiązkowemu mechanizmowi split payment. -> dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.
Dla nabywcy faktury:
Gdy wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności -> kara grzywny do 720 stawek dziennych, dodatkowe zobowiązanie w wysokości kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze.

Rachunek VAT do wszystkich podatków i ZUSu
Zmiany w Ustawie przewidują większą swobodę w dysponownaiu środkami z rachunku VAT. Możliwe będzie opłacanie nie tylko podatku VAT ( jak ma to miejsce obecnie) ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami w Poradniku Przedsiębiorcy.

Źródło:
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650


Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Dodano 13-09-2019

TAGI: split payment . zmiany VAT 2019 . mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Istota podmiotów powiązanych oraz dokumentacja cen transferowych
Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o. o. bez oskładkowania ZUS

ZMIANY W VAT
OD PAŹDZIERNIKA 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
PO NOWELIZACJI

ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK

WSZYSTKO O PODLEGANIU I ZWOLNIENIU Z VAT
LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKU

NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019

SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!

KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIA

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019

KOSZTY SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE OD 2019 R.


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2020