NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
BIURO RACHUNKOWE PRIMA > PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > SKŁADKI ZUS >

„Mały ZUS Plus” – składki ZUS proporcjonalne do dochodu

Artykuł aktualny na dzień 30-05-2024

Od lutego 2020 roku rząd proponuje przedsiębiorcom "mały ZUS plus". Rozwiązanie objeło działalności gospodarcze, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 000 zł (lub od kwoty ustalonej proporcjonalnie względem liczby dni prowadzenia działalności w danym roku). Ustawa weszła w życie 1. lutego 2020 r. Składki w "Małym Zusie Plus" liczone są od dochodu z działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z "Małego ZUS Plus"?

Aby móc zarejestrować się w Małym ZUS Plus, należy spełnić dwa kluczowe warunki:
1. osiągnięcie przychodów z działalności, prowadzonej przez cały poprzedni rok, w kwocie nieprzekraczającej 120 000 zł

Jeśli w poprzednim roku rozpocząłeś, zakończyłeś lub zawieszałeś działalność, przez co prowadziłeś ją tylko przez część roku, limit, którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności, jest odpowiednio niższy. Ustalasz go następująco: 1. dzielisz 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku, 2. mnożysz wynik dzielenia przez liczbę dni kalendarzowych, gdy prowadziłeś działalność w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza lub w dół, jeśli jest niższa.

2. prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni, gdy w poprzednim roku prrzedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu tej działalności. Dlatego nie uwzględnia się np. dni, gdy działalność gospodarcza była prowadzona, ale przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Uwzględnia się natomiast liczbę dni podczas korzystania z tzw. ulgi na start.

Jak długo można płacić niższe składki ZUS?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Granicą czasową są więc 3 lata.
Ważne! Do okresu 36 miesięcy wlicza się okres korzystania z "Małego ZUS" z 2019 roku.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus nie można korzystać, jeśli nie spełnia się wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto niższych składek nie może opłacać osoba, która:
- korzystała z Małego ZUS Plus przez 3 lata, czyli 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
- korzysta z ulgi na start, czyli przez 2 lata ma podstawę wymiaru składek wynoszącą 30% minimalnego wynagrodzenia
- rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek
- podlegała ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej
- wykonuje w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywała dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie może również korzystać przedsiębiorca, jeśli w poprzednim roku prowadził działalność jako:
- twórca, artysta
- osoba wykonująca wolny zawód
- wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
- osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Zgłoszenia do Małego ZUS Plus

Osoby, które zaczną spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2021 roku, powinny zgłosić do ZUS do 31 stycznia 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS w styczniu 2020 roku, przeszli do Małego ZUS Plus automatycznie.

Sposób wyliczenia składek ZUS

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, korzystających z „małej działalności plus”, podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego.

Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) - ustalamy wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, czyli przychody minus koszty działalności.

Rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej (dla podmiotów zarejestrowanych w VAT) - podstawą do wyliczania składek ZUS będzie roczny dochód z działalności gospodarczej ustalamy mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5.

Rozliczenie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - podstawą do wyliczania składki ZUS jest roczny dochód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

Podstawy wymiaru składek w 2022 roku

Standardowo przedsiębiorca płaci składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Minimalna podstawa, którą może zadeklarować, to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

W 2022 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 5 922 zł , czyli minimalna podstawa to kwota 3 553,20 zł.

Wysokość składek jest określona jako odpowiedni procent z tej podstawy. Na przykład składka emerytalna to 19,52% podstawy.

Jednak nowe firmy jednoosobowe lub wspólnicy spółki cywilnej mogą przez pełne 24 miesiące kalendarzowe płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, liczone od obniżonej podstawy. Obniżona podstawa nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

W 2022 roku obniżona podstawa to 30% z 3 010 zł, czyli 903 zł.

MAŁY ZUS PLUS A FUNDUSZ PRACY
Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się od kwot, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o s.u.s., wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Mały ZUS Plus na przykładzie

Osoba opłacająca w 2019 roku ZUS w kwocie 1246,92 zł (duży ZUS bez ubezp. chorobowego), opłacałaby ZUS na starych zasadach w 2020 roku w kwocie 1354,64 zł.
Jeśli przedsiębiorca zarejestruje się do "Małego ZUSu Plus", osiągnął w 2019 roku przychód (obrót) poniżej 120 tys. złotych oraz wygenerował:
- dochód w kwocie 20 tysięcy zł, płaci Mały ZUS plus w kwocie 602,28 zł;
- dochód w kwocie 30 tysięcy zł, płaci Mały ZUS plus w kwocie 722,22 zł;
- dochód w kwocie 40 tysięcy zł, płaci Mały ZUS plus w kwocie 842,19 zł;
- dochód w kwocie 50 tysięcy zł, płaci Mały ZUS plus w kwocie 962,14 zł;
- dochód w kwocie 60 tysięcy zł, płaci Mały ZUS plus w kwocie 1082,11 zł;
- dochód w kwocie 70 tysięcy zł, płaci Mały ZUS plus w kwocie 1202,08 zł;
- dochód w kwocie 80 tysięcy zł, płaci Mały ZUS plus w kwocie 1354,64 zł - czyli tyle, ile płaciłaby bez rejestracji w nowym programie rządowym. Oznacza to, że nawet przy spełnieniu warunku uprawniającego do przystąpienia do małego ZUSu plus, jakim jest przychód poniżej 120 tysięcy, jeśli osiągniemy dochód powyżej 76 tysięcy, będziemy opłacali duże składki ZUS.Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus
broszura ZUS


Aktualizacja 09-12-2020
Dodano 22-01-2020

TAGI: wysokość składek zus 2020 . zus 2020 działalność gospodarcza . składka zdrowotna 2020 . SKŁADKI ZUS 2020 TABELA . składki zus dla przedsiębiorców 2020 . zus 2020 dla nowych firm . MAŁY ZUS PLUS ZASADY . mały zus plus kwoty składek . mała działalność gospodarcza plus

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024