NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej
a opodatkowanie w VAT

Artykuł aktualny na dzień 25-07-2024


Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej chciałaby wynająć lokal firmie. Czy powinna wystawiać faktury z VAT? Czy firma, która nie jest czynnym podatnikiem VAT wynajmująca lokal innej firmie powinna wystawiać faktury z VAT? Wynajem nieruchomości na rzecz firmy a VAT - jakie są obowiązki a jakie możliwości zwolnienia?

Zwolnienie z VAT podmiotowe

Istnieją dwa rodzaje zwolnień z obowiązku opodatkowania VAT. Pierwsze z nich to zwolnienie przedmiotowe, czyli ze względu na przedmiot działalności.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy zwalnia się od podatku: „usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu,
o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177 i 1243);


Zwolnienie przedmiotowe wskazuje, że bez względu na kwotę przychodu z najmu, wynajem na cele mieszkaniowe jest ustawowo zwolniony z VAT. Osoba prywatna nie musi wystawiać faktur z VAT ani rejestrować się jako podatnik czynny. Także firma, nawet jeśli jest ona czynnym podatnikiem VAT, do sprzedaży usług najmu na cele mieszkaniowe korzysta ze stawki „zw” czyli zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Wynajem lokalu firmie - najnowsza Interpratacja

W jaki sposób opodatkowany powinien być najem lokalu na rzecz firmy? Jeśli są to cele biurowe, nie ma wątpliwości, że powyższe zwolnienie z VAT w takim przypadku nie obowiązuje. Ustawodawca jasno wskazał, że zwolnienie obowiązuje w przypadku celu mieszkaniowego, więc inny cel wyklucza możliwość korzystania ze zwolnienia. Co jeszcze jest wykluczone ze zwolniania przedmiotowego? Wykluczone ze zwolnienia jest:
a) świadczenia usług zakwaterowania określonych w prawie krajowym państw członkowskich, w sektorze hotelarskim lub w sektorach o podobnym charakterze, włącznie z zapewnianiem miejsc na obozach wakacyjnych lub na terenach przystosowanych do biwakowania;
b) wynajmu miejsc parkingowych dla pojazdów;
c) wynajmu trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń;
d) wynajmu sejfów.


Wynajem lokalu firmie na cele mieszkaniowe

W praktyce zdarza się, że mieszkanie jest wynajęte firmie, aby ona nastepnie podnajmowała je pracownikom na cele mieszkaniowe. Powstawały liczne wątpliwości w sytuacji, gdy najemcą nieruchomości o charakterze mieszkalnym jest podmiot gospodarczy, którego celem jest dalszy podnajem wynajętej nieruchomości na rzecz osób trzecich w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 12.10.2021 rozwiewa wątpliwości.

W prawie krajowym zostały wprowadzone dodatkowe warunki stosowania zwolnienia dotyczącego wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT wprowadza następujące (łączne) warunki zastosowania zwolnienia od podatku:
1) wynajmowana lub dzierżawiona nieruchomość musi mieć charakter mieszkalny,
2) wynajem lub dzierżawa dokonywane są na własny rachunek,
3) wynajem lub dzierżawa dokonywane są wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Trzeci warunek wyłącza z zakresu zwolnienia usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości wykonywane na cele inne niż mieszkaniowe – a zatem np. na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub inne (z zastrzeżeniem wykonywania czynności na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Podkreślić należy, iż decydującym kryterium uznania czy czynność jest dokonywana wyłącznie na cele mieszkaniowe czy na inne cele, jest cel wykorzystania nieruchomości przez podmiot ją najmujący, tj. cel nabywcy usługi. Istotny zatem w tym kontekście jest sposób rozporządzania mieniem przez usługobiorcę, który musi realizować jego cele mieszkaniowe.

Podsumowując, usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT. Najem lokalu mieszkalnego przez podatnika na rzecz firmy w celach dalszego podnajmu osobom trzecim także nie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Zwolnienie z VAT przedmiotowe do limitu przychodów

Powyższe nie oznacza jednak, że jeśli wynajmujemy lokal firmie, od razu mamy obowiązek opodatkowania tych czynności podatkiem VAT. Drugi rodzaj zwolnienia z VAT to zwolnienie podmiotowe zgodnie z art. 113 ustawy: Art. 113. ust. 1. Ustawy o podatku od towarów i usług
1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


Otóż zgodnie ze zwolnieniem podmiotowym, czynności najmu mogą być nieopodatkowane VAT do kwoty rocznych przychodów 200.000,00 zł. Nie ma tu znaczenia, na jaki cel wynajmowane jest mieszkanie czy lokal. Jeśli osoba prywatna z najmu prywatnego nie przekroczy kwoty przychodu 200 tysięcy złotych, nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT. Analogicznie, w przypadku firmy, która nie jest opodatkowana VAT, gdy jej sprzedaż nie przekroczy 200 tysięcy w skali roku, nie ma ona obowiązku rejestrowania się w VAT i opodatkowania tych czynności.

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Dodano: 02-11-2021

Żródło:
Interpretacja ogólna z dnia 8 października 2021 r. w sprawie w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe z dnia 12.10.2021

TAGI: Wynajem lokalu mieszkalnego na cele biurowe . Wynajem mieszkania firmie przez osobę fizyczna 2021 . Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór . Wynajem mieszkania na firmę . Wynajem lokalu przez osobę fizyczną firmie a VAT . Wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej, a VAT . Wynajem lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej . Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie firmie . Wynajem mieszkania firmie przez osobę fizyczna 2021 . Wynajem mieszkania na biuro a podatek od nieruchomości . Siedziba firmy a wynajem mieszkania . Wynajem mieszkania przez firmę dla osoby fizycznej . Odpłatny wynajem mieszkania pracownikowizwolnienie z vat przedmiotowe 2019 . zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z vat 2020 . zwolnienie przedmiotowe a rejestracja vat . usługi objęte obowiązkowym vat . czy usługi transportowe muszą być na vat . art. 113 ust. 13 ustawy o vat . kto musi być vatowcem

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024