PRIMA S.C.
NIP: 527 22 45 391

Biuro rachunkowe Warszawa Ursus

Zapraszamy do kontaktu!

Zwolnienie z podatku VAT od 2017 roku

Od początku roku 2017 weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług -podniesiony został limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Do 2016 roku kwota zwalniająca z obowiązku podlegania pod VAT obowiązywała u przedsiębiorców, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Od 1. stycznia 2017 roku limit ten został podniesiony do poziomu 200.000 zł.
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:
Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego powyższy limit zostanie przekroczony, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Pamiętać należy o czynnościach niewliczających się do limitu 200 000 zł. Są to:
1) wewnątrzwspólnotowa dostawy towarów oraz sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju;
2) odpłatna dostawa towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41*,
c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
3) odpłatna dostawa towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Wyjątek z ustawy o VAT obejmuje zwolnienie przedmiotowe - obejmujące pewien zakres świadczonych usług. Co to oznacza?
* Bezwzględnie zwolnionymi z VAT są przedsiębiorcy świadczący usługi takie jak:
1) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;
2) usługi zarządzania m. in. funduszami inwestycyjnymi, zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
3) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
4) usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
5) usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
6) usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną- z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
7) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Źródło: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług


W naszym poradniku:


ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK


LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKUWYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS 2020


NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019


SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!


KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIAZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019ZUS ZALEŻNY OD PRZYCHODUSAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 2019 R.


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-01-22
USD 3,8202 -0,21%
EUR 4,2370 -0,21%
CHF 3,9328 -0,52%
GBP 4,9894 -0,05%
Wspierane przez Money.pl

Polecane:TAGI
biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków
All rights reserved Prima 2016