NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Estoński CIT 2022
- termin na zgłoszenie nie tylko do końca stycznia

Artykuł aktualny na dzień 25-07-2024

CIT estoński, innymi słowy ryczałt od dochodów spółek, w nowej formie funkcjonuje od początku 2022 roku. Od stycznia 2022 zniesiono wiele niewygodnych dla przedsiębiorców warunków przystąpienia i działania w tej formie opodatkowania. Dzięki temu stała się ona korzystna dla wielu firm. Szerzej o tej formie rozliczeń pisałam tutaj: Estoński CIT 2022 - szansa czy zagrożenie?

Pojawiaja się wątpliwości co do momentu zgłoszenia opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
W ustawie czytamy:
Art. 28j. [Warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek]
1. Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
(...)
7) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.
Czy oznacza to, że rejestracja w CIT estońskim możliwa jest tylko do 31.01.2022? Tak, ale tylko dla spółek, których rok podatkowy rozpoczął się z dniem 01.01.2022. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych czytamy dalej:

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem.


W opracowaniu Ministerstwa Finansów nazwanego Przewodnikiem od ryczałtu od dochodów spółek, czytamy, że "Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest opcją podatkową (ma charakter fakultatywny). Aby z niej skorzystać podatnik spełniający ustawowe warunki powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru na druku ZAW-RD, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem"

Czy możemy opodatkować CIT estońskim nowo założoną spółkę od początku jej działalności? Tak. Jeśli złożymy ZAW-RD do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, możemy od początku funcjonowania spółki opodatkować ją CIT estońskim. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych czytamy:
Art. 8. [Rok podatkowy]
1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.
2. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.
2a. W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.


Przykład: Jeśli założymy spółkę w czerwcu 2022 roku, jeśli do 31.06.2022 złozymy do Urzędu Skarbowego zawiadomienie, możemy stosowac opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Indywidualna analiza

To, czy w interesie danej firmy jest opodatkowanie CIT estońskim, należy rozpatrzyć indywidualnie. Warto zaznaczyć, że stosowanie tego rozwiązania może nie być korzystne, jeśli będziemy postępować tak, jak robiliśmy to w ramach opodatkowania standardowym CIT. Innymi słowy aby odnosić realne korzyści z tego rozwiązania należy inaczej podejść do naszego biznesu pod kątem księgowym - dzięki temu możemy na prawdę sporo zaoszczędzić.


Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal
Biuro Rachunkowe PRIMA - księgowość w dobrych rękach
Warszawa, ul. Piastowska 5


Źródło:
USTAWA z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


TAGI: estoński CIT . podatek ryczałtowy spółek . podatek estoński . ryczałt od dochodu spółki . Estoński CIT ustawa . Estoński CIT projekt ustawy . Estoński CIT dla kogo . Estoński CIT w Polsce . estoński cit - na czym polega . Ministerstwo Finansów estoński CIT . Estoński CIT projekt ustawy pdf . księgowość cit estoński . Estoński CIT projekt ustawy pdf . Estoński CIT objaśnienia . Estoński CIT co to . Estoński CIT przykłady . CIT estoński dla kogo . CIT estoński wady i zalety . CIT estoński zawiadomienie . CIT estoński w Polsce . CIT estoński Mentzen

Aktualizacja 18-01-2022
Dodano 07-07-2021
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024