NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

TERMINY PODATKOWE I KSIĘGOWE W 2022 ROKU

Artykuł dodano 06-04-2022

TERMINY PRZEKAZYWANIA DEKLARACJI I SPRAWOZDAŃ

20.01.2022
31.01.2022
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-4R i PIT-8AR za 2021 r.
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-11 i PIT-8C za 2021 r.
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-40A/11A
- złożenie PIT-16A (deklaracja rozliczająca kartę podatkową)

28.02.2022
- przekazanie podatnikom PIT-11 i PIT-8C za 2021 r.
- złożenie PIT-28 i PIT-28S (najem i działalność opodatkowana ryczałtem)

02.05.2022
- roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
Wg art. 45 ust. 1 ustawy o PIT w/w zeznanie roczne należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że w poprzednich latach możliwe było rozliczenie podatkowe roczne bez wpłacania zaliczki za grudzień. Według aktualnego stanu prawnego dopiero w PIT rocznym mamy możliwość np. rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, odliczenia dzieci, rozliczenia darowizn, czy wpłat na IKZE. Płacąc zatem zaliczkę za grudzień nie możemy uwzględnić powyższych odliczeń, może więc powstać nam nadpłata w podatku dochodwym.

30.06.2022
- złożenie CIT-8
- zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w przypadku, gdy rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
- Wpłata podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku podatkowego
- Obowiązek wykazania przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia w zeznaniu rocznym przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia, którzy wybrali ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).
Obowiązek ten dotyczy podatników utworzonych z przekształcenia w spółkę:
* przedsiębiorcy (osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą) albo
* spółki niebędącej osobą prawną
30.09.2021
W związku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy mają więcej czasu na sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, a następnie jego złożenie do KRS. Dla większości spółek (z wyjątkiem tych podlegających ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym) terminy zostały przedłużone o 3 miesiące. W związku z tym, sprawozdanie finansowe za 2021 rok, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy:
sporządzić i podpisać do 30 czerwca 2022 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
zatwierdzić do 30 września 2022 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, czyli nie później niż do 15 października 2021 roku.

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

UWAGA. Przypominamy, że formę opodatkowania można zmienić do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku. Do końca 2018 roku obowiązywała zasada zmiany formy opodatkowania do 20. stycznia, jednak ten warunek został zastąpiony nowym zapisem. Dzięki temu jeśli pierwszy przychód w roku osiągniemy w styczniu, formę opodatkowania zmienić możemy do 20. lutego, analogicznie pierwszy osiągnięty przychód w marcu sprawi, że decyzję o formie opodatkowania możemy podjąć do 20. kwietnia.

Formy opodatkowania najmu prywatnego

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania. Nie zmieniła się zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Opracowała: Justyna Pawlak-FornalDodano 07-01-2022

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024