NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-06-24
USD 3,7986 +0,29%
EUR 4,5302 +0,23%
CHF 4,1296 +0,16%
GBP 5,3072 +0,30%
Wspierane przez Money.pl

TERMINY PODATKOWE I KSIĘGOWE W 2021 ROKU

Artykuł dodano 07-01-2021

TERMINY PRZEKAZYWANIA DEKLARACJI I SPRAWOZDAŃ

20.01
- złożenie PIT-16 - wniosek o zastosowanie karty podatkowej

1.02
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-4R i PIT-8AR za 2020 r.
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-11 i PIT-8C za 2020 r.
- przekazanie urzędom skarbowym PIT-40A/11A
- złożenie PIT-16A (deklaracja rozliczająca kartę podatkową)

1.03
- przekazanie podatnikom PIT-11 i PIT-8C za 2020 r.
- złożenie PIT-28 i PIT-28S (najem i działalność opodatkowana ryczałtem)

31.03
- złożenie CIT-8 TERMIN PRZESUNIĘTY NA 30.06!!
- zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. w przypadku, gdy rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym TERMIN PRZESUNIĘTY NA 30.06!!

30.04
- roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
Wg art. 45 ust. 1 ustawy o PIT w/w zeznanie roczne należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że w poprzednich latach możliwe było rozliczenie podatkowe roczne bez wpłacania zaliczki za grudzień. Według aktualnego stanu prawnego dopiero w PIT rocznym mamy możliwość np. rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, odliczenia dzieci, rozliczenia darowizn, czy wpłat na IKZE. Płacąc zatem zaliczkę za grudzień nie możemy uwzględnić powyższych odliczeń, może więc powstać nam nadpłata w podatku dochodwym.

15.06
- ostateczny termin udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni (jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje 30 czerwca 2021 r.): – rocznego sprawozdania finansowego, – sprawozdania z działalności jednostki, – sprawozdania z badania biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania), – sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub organu administracyjnego (dotyczy tylko spółek akcyjnych)

30.06
- złożenie zeznania CIT za 2020 r. i zapłatę podatku - zmiana zatwierdzona dnia 26.03.2021
- termin sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. - zmiana zatwierdzona dnia 29.03.2021
- ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający w jednostkach, w których okres rozliczeniowy odpowiada rokowi kalendarzowemu

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

UWAGA. Przypominamy, że formę opodatkowania można zmienić do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku. Do końca 2018 roku obowiązywała zasada zmiany formy opodatkowania do 20. stycznia, jednak ten warunek został zastąpiony nowym zapisem. Dzięki temu jeśli pierwszy przychód w roku osiągniemy w styczniu, formę opodatkowania zmienić możemy do 20. lutego, analogicznie pierwszy osiągnięty przychód w marcu sprawi, że decyzję o formie opodatkowania możemy podjąć do 20. kwietnia.

Formy opodatkowania najmu prywatnego

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania. Nie zmieniła się zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Przesunięcie terminów określonych w ustawie o rachunkowości


Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecia-terminow-okreslonych-w-ustawie-o-rachunkowosci2
Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).
Ministerstwo Finansów
Nowe wysokości wynagrodzenia i stawki godzinowej określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Monitor Polski z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zmiany w rozliczaniu przez sprzedawców i nabywców faktur korygujących- art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat-oraz-rozwiazania-doprecyzowujace-niektore-konstrukcje-vat-w-konsultacjach-publicznych
https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5514,Odpowied ź%20DWR%20do%20PIBR.pdf


TAGI: zmiany przepisów 2021 . zmiany 2021 podatki . zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2021 . podatki 2021 stawki . nowe przepisy 2021 . split payment 2021 . biała lista podatników VAT . kwartalne rozliczanie VAT 2021 rok . rachunek podatkowy . porady księgowe warszawa . księgowość Ursus . PPK . Pracownicze Plany Kapitałowe od kiedy . zus 2021 dla nowych firm . MAŁY ZUS PLUS ZASADY . mały zus plus kwoty składek . mała działalność gospodarcza plus . BREXIT 2021 . zmiany w rachunkowości 2021 . zmiany w przepisach księgowych 2021

Dodano 07-01-2021

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK

TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU

LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021