NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2020

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-18
USD 3,7585 -0,34%
EUR 4,4574 +0,13%
CHF 4,1378 -0,08%
GBP 4,8811 -0,13%
Wspierane przez Money.pl
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY >
Limity podatkowe i księgowe w 2020 roku


1 000,00 zł – kwota graniczna zaliczki podatkowej na PIT i CIT, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek w ciągu roku

5 227,00 zł – kwota prognozowanego na rok 2020 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota ta stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

15 000,00 zł – maksymalna wartość transakcji między firmami, które mogą być rozliczane gotówkowo. Kwota ta dotyczy także transakcji określonych towarów i usług, po której przekroczeniu należy stosować split payment- metodę podzielonej płatności
...czytaj więcej

20 000,00 zł- kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej....czytaj więcej

85 528,00 zł - kwota graniczna pierwszej skali podatkowej przy wyliczaniu podatku dochodowego

109 335,00 zł (równowartość 25 tys. euro) – limit przychodów dających prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętajmy, że przychodem są zawsze kwoty netto, podatek VAT nie stanowi przychodu.

200 000,00 zł – kwota rocznego obrotu (przychodów), do której obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT ...czytaj więcej

219 000,00 zł (równowartość 50 tys. euro) – limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników i przedsiębiorców w pierwszym roku swojej działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych

1 093 350,00 zł (równowartość 250 tys. euro) - limit przychodów uprawniający do korzystania z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ...czytaj więcej

5 000 000,00 zł – maksymalna wartość straty z roku poprzedniego, którą można jednorazowo rozliczyć w kolejnym roku podatkowym

5 248 000,00 zł (równowartość 1 200 000 euro) - graniczna wartość sprzedaży brutto, poniżej której podatnik ma w 2020 r. status małego podatnika VAT, który może korzystać z rozliczeń metodą kasową oraz ma możliwość składania deklaracji kwartalnych w VAT

8 746 800,00 zł (2.000.000 euro) – kwota graniczna przychodów netto uprawniająca do
- korzystania ze statusu małego podatnika. Status małego podatnika uprawnia do dokonywania jednorazowej amortyzacji w ramach limitu, dla podatników CIT uprawnia do korzystania z obniżonej stawki podatku w wysokości 9%.
- przekroczenie kwoty przychodów nakłada na osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Podmioty zobowiązane są do badania sprawozdania finansowego za 2019 r. przez biegłego rewidenta, jeśli spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
50 osób - liczba pracowników- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
10 933 500,00 zł (2.500.000 euro) – kwota graniczna sumy aktywów bilansu
21 867 000,00 zł (5.000.000 euro) – kwota graniczna przychodów


Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa
1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR


Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami w Poradniku Przedsiębiorcy.Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Aktualizacja 29-01-2020
Dodano 15-10-2019


TAGI: limity podatkowe 2020 . kwoty graniczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej 2020 rok . mały podatnik vat 2020 . prowadzenie ksiąg rachunkowych od jakiej kwoty . limit do ksiąg rachunkowych 2020 . limit na pełne księgi 2020 . limit pełna księgowość 2020 . rozliczenie straty podatkowej cit 2020 . rozliczenie straty z lat ubiegłych 2019 . zwolnienie podmiotowe z vat 2020 . zwolnienie z kasy fiskalnej 2020 . kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu . ryczałt ewidencjonowany limit 2020 . ryczałt ewidencjonowany 2020
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Istota podmiotów powiązanych oraz dokumentacja cen transferowych
Wynagrodzenie członków zarządu spółki z o. o. bez oskładkowania ZUS

ZMIANY W VAT
OD PAŹDZIERNIKA 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
PO NOWELIZACJI

ZMIANY PRZEPISÓW 2020 ROK

WSZYSTKO O PODLEGANIU I ZWOLNIENIU Z VAT
LIMITY PODATKOWE W 2020 ROKU

NOWE OBOWIĄZKI OD LISTOPADA 2019

SPRAWDŹ KONTO BANKOWE PRZED STYCZNIEM 2020!

KASY FISKALNE ONLINE -TERMINY WPROWADZENIA

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH OD 08/2019

KOSZTY SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE OD 2019 R.


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2020