NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY >
Limity podatkowe i księgowe w 2020 roku


1 000,00 zł – kwota graniczna zaliczki podatkowej na PIT i CIT, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek w ciągu roku zgodnie z art. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT

5 227,00 zł – kwota prognozowanego na rok 2020 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota ta stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

15 000,00 zł – maksymalna wartość transakcji między firmami, które mogą być rozliczane gotówkowo. Kwota ta dotyczy także transakcji określonych towarów i usług, po której przekroczeniu należy stosować split payment- metodę podzielonej płatności
...czytaj więcej

20 000,00 zł- kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej....czytaj więcej

85 528,00 zł - kwota graniczna pierwszej skali podatkowej przy wyliczaniu podatku dochodowego

109 335,00 zł (równowartość 25 tys. euro) – limit przychodów dających prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętajmy, że przychodem są zawsze kwoty netto, podatek VAT nie stanowi przychodu.

150 000 zł – górny limit dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2020 r. kosztów amortyzacji samochodów osobowych innych niż elektryczne

200 000,00 zł – kwota rocznego obrotu (przychodów), do której obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT ...czytaj więcej

219 000,00 zł (równowartość 50 tys. euro) – przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł
limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników i przedsiębiorców w pierwszym roku swojej działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych

225 000 zł – górny limit dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2020 r. kosztów amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych

500 000 zł – minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

1 093 350,00 zł (równowartość 250 tys. euro) - limit przychodów uprawniający do korzystania z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ...czytaj więcej

5 000 000,00 zł – maksymalna wartość straty z roku poprzedniego, którą można jednorazowo rozliczyć w kolejnym roku podatkowym

5 109 000,00 zł (równowartość 1 200 000 euro) - przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy 2020 r. (1 euro = 4,2571 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł
- graniczna wartość sprzedaży brutto, poniżej której podatnik ma w 2020 r. status małego podatnika VAT, który może korzystać z rozliczeń metodą kasową oraz ma możliwość składania deklaracji kwartalnych w VAT

8 746 800,00 zł (2.000.000 euro) – przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2019 r. (1 euro = 4,3734 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł
- górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9% CIT, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2020 r.
- przekroczenie kwoty przychodów nakłada na osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

Możliwość ze skorzystania z 9% stawki CIT w 2020 roku
Aby skorzystać z 9% stawki CIT, spółka musi spełniać łącznie dwa warunki:
- przychód z bieżącego roku podatkowego w kwocie netto nieprzekraczającej 1.200.000,00 EUR - z obniżenej stawki CIT może skorzystać spółka, która nie przekroczyła w 2020 roku kwoty 5.109.000,00 zł
oraz
- przychód z poprzedniego roku podatkowego brutto w kwocie 2.000.000,00 EUR - jedynie spółka, która posiada status małego podatnika może stosować obniżoną 9% stawkę CIT.Status małego podatnika w podatku CIT posiada firma, która w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła przychodu wraz z podatkiem należnym, czyli w kwocie brutto 8 746 800,00 zł.
Ważny jest dzień przeliczenia kursu EUR/PLN: limit 1,2 mln euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys zł, natomiast limit małego podatnika przeliczamy na złote po kursie z 1 października 2019 r.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Podmioty zobowiązane są do badania sprawozdania finansowego za 2019 r. przez biegłego rewidenta, jeśli spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
50 osób - liczba pracowników- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
10 933 500,00 zł (2.500.000 euro) – kwota graniczna sumy aktywów bilansu
21 867 000,00 zł (5.000.000 euro) – kwota graniczna przychodów


Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa
1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR


Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami w Poradniku Przedsiębiorcy.

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Aktualizacja 21-12-2020
Aktualizacja 23-11-2020
Dodano 15-10-2019


TAGI: limity podatkowe 2020 . kwoty graniczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej 2020 rok . mały podatnik vat 2020 . prowadzenie ksiąg rachunkowych od jakiej kwoty . limit do ksiąg rachunkowych 2020 . limit na pełne księgi 2020 . limit pełna księgowość 2020 . rozliczenie straty podatkowej cit 2020 . rozliczenie straty z lat ubiegłych 2019 . zwolnienie podmiotowe z vat 2020 . zwolnienie z kasy fiskalnej 2020 . kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu . ryczałt ewidencjonowany limit 2020 . ryczałt ewidencjonowany 2020 . Dla kogo CIT 9 proc. . Limity za rok 2020 . Warunki korzystania z 9% stawki CIT . Prawo do 9% stawki CIT - po zmianach

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021