NA SKRÓTY

AKTUALNE
SKŁADKI ZUS 2022

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-11
USD 4,5206 -1,96%
EUR 4,6745 -0,83%
CHF 4,8134 -0,66%
GBP 5,5339 -0,78%
Wspierane przez Money.pl
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY >
Limity podatkowe i księgowe w 2021 roku


8,70 zł - limit wartości odsetek od zaległości podatkowych, poniżej którego odseki nie są należne do wpłaty

1 000,00 zł – kwota graniczna zaliczki podatkowej na PIT i CIT, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek w ciągu roku zgodnie z art. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT

5 259,00 zł – kwota prognozowanego na rok 2021 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota ta stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

15 000,00 zł – maksymalna wartość transakcji między firmami, które mogą być rozliczane gotówkowo. Kwota ta dotyczy także transakcji określonych towarów i usług, po której przekroczeniu należy stosować split payment- metodę podzielonej płatności
...czytaj więcej

20 000,00 zł- kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej....czytaj więcej

50 000,00 zł - limit kwotowy transakcji WNT. Jeśli podatnicy zwolnieni z VAT nabywają towary z Unii Europejskiej i nie przekroczą limitu, nie mają obowiązku rejestracji w VAT-UE.

85 528,00 zł - kwota graniczna pierwszej skali podatkowej przy wyliczaniu podatku dochodowego

100 000,00 zł - kwota jednorazowej amortyzacji wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT zgodnie z art. 22k ust. 14. ustawy o pdof i pdop

112 882,50 zł (równowartość 25 tys. euro) – limit przychodów dających prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętajmy, że przychodem są zawsze kwoty netto, podatek VAT nie stanowi przychodu. Przelicznik z euro jest z dnia 1 października 2020 r. (1 EUR = 4,5153 PLN) jako średni kurs euro NBP.

150 000,00 zł – górny limit dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2021 r. kosztów amortyzacji samochodów osobowych innych niż elektryczne

200 000,00 zł – kwota rocznego obrotu (przychodów), do której obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT ...czytaj więcej

225 000,00 zł - górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym samochodów osobowych elektrycznych

226 000,00 zł (równowartość 50 tys. euro) - limit jednorazowej amortyzacji dla firm posiadających status małego podatnika i przedsiębiorców w pierwszym roku swojej działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych

225 000,00 zł – górny limit dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2021 r. kosztów amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych

500 000,00 zł – minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

903 060,00 zł - górny limit przychodów za rok 2020 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r.

5 000 000,00 zł – maksymalna wartość straty z roku poprzedniego, którą można jednorazowo rozliczyć w kolejnym roku podatkowym

5 109 000,00 zł (równowartość 1 200 000 euro wg kursu średniego NBP na pierwszy dzień roboczy 2021 r.)
- graniczna wartość sprzedaży brutto, poniżej której podatnik ma w 2020 r. status małego podatnika VAT, który może korzystać z rozliczeń metodą kasową oraz ma możliwość składania deklaracji kwartalnych w VAT

9 030 600,00 zł - limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r., jeżeli ich przychody za 2020 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020). Zatem limit przychodów za 2020 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro = 9.030.600 zł.

9 030 600 zł zł (równowartość 2 mln euro wg kursu NBP na dzień 1.października 2020r.) - górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2021 r....czytaj więcej

9 031 000,00 zł (2.000.000 euro wg kursu średniego NBP na 1. października 2020 r. - 1 euro = 4,5153 zł zaokrąglone do 1000,00 zł) –
- górny limit przychodów brutto (z podatkiem VAT należnym) za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9% CIT, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2020 r.

Możliwość ze skorzystania z 9% stawki CIT w 2021 roku
Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:
- rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności)
- mający status małego podatnika, czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego wyniosły poniżej 9 031 000,00 zł brutto, czyli z podatkiem VAT należnym (2 mln euro przelicznik z 1 października 2020 1 EUR = 4,5153 PLN zaokrąglone do 1000 zł)
- jeśli ich bieżące przychody, inne niż z zysków kapitałowych, nie przekroczą w ciągu roku limitu 9 097 000 zł netto, czyli bez należnego VAT (2 mln euro przelicznik z pierwszego dnia roboczego 2021 r. 1 EUR = 4,5485 PLN z 4 stycznia 2021 r.).

UWAGA! Pułap dotyczący bieżących przychodów jest liczony bez VAT (netto), a ten, który dotyczy przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT (czyli brutto). Jest też inna różnica – limit bieżący odnosi się do przychodów innych niż zyski kapitałowe, a ubiegłoroczny odnosi się do przychodów ze sprzedaży.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Podmioty zobowiązane są do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. przez biegłego rewidenta, jeśli spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
50 osób - liczba pracowników- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
11 537 000,00 zł (2.500.000 euro) – kwota graniczna sumy aktywów bilansu
23 074 000,00 zł (5.000.000 euro) – kwota graniczna przychodów


Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa
1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR


Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami w Poradniku Przedsiębiorcy.

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Aktualizacja 14-06-2021
Dodano 04-01-2021


TAGI: limity podatkowe 2021 . kwoty graniczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej 2021 rok . mały podatnik vat 2021 . prowadzenie ksiąg rachunkowych od jakiej kwoty . limit do ksiąg rachunkowych 2021 . limit na pełne księgi 2020 . limit pełna księgowość 2020 . rozliczenie straty podatkowej cit 2021 . rozliczenie straty z lat ubiegłych 2020 . zwolnienie podmiotowe z vat 2021 . zwolnienie z kasy fiskalnej 2021 . kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu . ryczałt ewidencjonowany limit 2021 . ryczałt ewidencjonowany 2021 . Dla kogo CIT 9 proc. . Limity za rok 2021 . Warunki korzystania z 9% stawki CIT . Prawo do 9% stawki CIT - po zmianach

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2022
LIMITY PODATKOWE W 2022 ROKU
PODATKI 2022
TERMINY PODATKOWE W 2022 ROKU
Wynajem mieszkania na cele firmowe
a opodatkowanie VAT
PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
NOWY ŁAD?
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2022