NA SKRÓTY

AKTUALNE
SKŁADKI ZUS 2022

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-09-30
USD 4,9533 -1,58%
EUR 4,8698 +0,13%
CHF 5,0714 -0,95%
GBP 5,5560 +2,26%
Wspierane przez Money.pl

Limity podatkowe i księgowe w 2022 roku

Artykuł aktualny na dzień 02-10-2022

8,70 zł - limit wartości odsetek od zaległości podatkowych, poniżej którego odseki nie są należne do wpłaty

19,70 zł - minimalna stawka godzinowa umowa zlecenie 2022

38,00 zł - wysokość diety przysługująca pracownikowi w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia zgodnie § 7 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w brzmieniu obowiązującym od 28 lipca 2022 r.

1 000,00 zł – kwota graniczna zaliczki podatkowej na PIT i CIT, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek w ciągu roku zgodnie z art. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT

3 010,00 zł - kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2022 roku

5 922,00 zł – kwota prognozowanego na rok 2022 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota ta stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

15 000,00 zł – maksymalna wartość transakcji między firmami, które mogą być rozliczane gotówkowo. Kwota ta dotyczy także transakcji określonych towarów i usług, po której przekroczeniu należy stosować split payment- metodę podzielonej płatności
...czytaj więcej

20 000,00 zł - kwota rocznego obrotu uprawniająca do ogólnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej....czytaj więcej

30 000,00 zł - kwota wolna od podatku obowiązująca od 01.01.2022 roku

50 000,00 zł - limit kwotowy transakcji WNT. Jeśli podatnicy zwolnieni z VAT nabywają towary z Unii Europejskiej i nie przekroczą limitu, nie mają obowiązku rejestracji w VAT-UE.

85 528,00 zł - kwota graniczna zwolnienia z podatku dochodowego dochodow osób poniżej 26 roku życia, pracujących emerytów niepobierających emerytury, osób powracających z zagranicy (tzw. ulga na powrót) oraz rodziców conajmniej 4 dzieci

100 000,00 zł - kwota jednorazowej amortyzacji wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT zgodnie z art. 22k ust. 14. ustawy o pdof i pdop

112 882,50 zł (równowartość 25 tys. euro) – limit przychodów dających prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętajmy, że przychodem są zawsze kwoty netto, podatek VAT nie stanowi przychodu. Przelicznik z euro jest z dnia 1 października 2020 r. (1 EUR = 4,5153 PLN) jako średni kurs euro NBP.

120 000,00 - kwota graniczna pierwszej skali podatkowej przy wyliczaniu podatku dochodowego

150 000,00 zł – górny limit dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2022 r. kosztów amortyzacji samochodów osobowych innych niż elektryczne

200 000,00 zł – kwota rocznego obrotu (przychodów), do której obowiązuje zwolnienie podmiotowe w VAT ...czytaj więcej

225 000,00 zł – górny limit dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2022 r. kosztów amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych oraz napędzanych wodorem zgodnie z art. 23. pkt 1 ust. 4 lit. a Ustawy o pit (aktualnej na dzień 01.07.2022)

230 000,00 zł (równowartość 50 tys. euro, kurs z 1.10.2021) - limit jednorazowej amortyzacji dla firm posiadających status małego podatnika i przedsiębiorców w pierwszym roku swojej działalności, umożliwiający dokonanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych

500 000,00 zł – minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

918 820,00 zł - górny limit przychodów za rok 2021 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r.

5 000 000,00 zł – maksymalna wartość straty z roku poprzedniego, którą można jednorazowo rozliczyć w kolejnym roku podatkowym

5 513 000,00 zł (równowartość 1 200 000 euro wg kursu średniego NBP na 1.10.2021 r.)
- graniczna wartość sprzedaży brutto za 2021 rok, poniżej której podatnik ma w 2022 r. status małego podatnika VAT, który może korzystać z rozliczeń metodą kasową oraz ma możliwość składania deklaracji kwartalnych w VAT

9 188 000,00 zł (2.000.000 euro wg kursu średniego NBP na 1. października 2021 r. zaokrąglone do 1000,00 zł) - górny limit przychodów brutto (z podatkiem VAT należnym) za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9% CIT, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2020 r.

9 188 200,00 zł - limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r., jeżeli ich przychody za 2021 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2021 r.

9 188 200 zł zł (równowartość 2 mln euro wg kursu NBP na dzień 1.października 2020r.) - górny limit przychodów za rok 2021 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2022 r....czytaj więcej

Możliwość ze skorzystania z 9% stawki CIT w 2022 roku
Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:
- rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności)
- mający status małego podatnika, czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego wyniosły poniżej 9 188 000,00 zł brutto, czyli z podatkiem VAT należnym (2 mln euro przelicznik z 1 października 2021 zaokrąglone do 1000 zł)
- jeśli ich bieżące przychody, inne niż z zysków kapitałowych, nie przekroczą w ciągu roku limitu 9 178 000 zł netto, czyli bez należnego VAT (2 mln euro przelicznik z pierwszego dnia roboczego 2022 r.).

UWAGA! Pułap dotyczący bieżących przychodów jest liczony bez VAT (netto), a ten, który dotyczy przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT (czyli brutto). Jest też inna różnica – limit bieżący odnosi się do przychodów innych niż zyski kapitałowe, a ubiegłoroczny odnosi się do przychodów ze sprzedaży.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Podmioty zobowiązane są do badania sprawozdania finansowego za 2021 r. przez biegłego rewidenta, jeśli spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
50 osób - liczba pracowników- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
11 498 500,00 zł (2.500.000 euro) – kwota graniczna sumy aktywów bilansu
22 997 000,00 zł (5.000.000 euro) – kwota graniczna przychodów


Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa
1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR


Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami w Poradniku Przedsiębiorcy.

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal

Dodano 11-02-2022


TAGI: limity podatkowe 2022 . kwoty graniczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej 2022 rok . mały podatnik vat 2022 . prowadzenie ksiąg rachunkowych od jakiej kwoty . limit do ksiąg rachunkowych 2022 . limit na pełne księgi 2022 . limit pełna księgowość 2022 . rozliczenie straty podatkowej cit 2022 . rozliczenie straty z lat ubiegłych 2022 . zwolnienie podmiotowe z vat 2022 . zwolnienie z kasy fiskalnej 2022 . kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu . ryczałt ewidencjonowany limit 2022 . ryczałt ewidencjonowany 2022 . Dla kogo CIT 9 proc. . Limity za rok 2022 . Warunki korzystania z 9% stawki CIT . Prawo do 9% stawki CIT - po zmianach

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2022
LIMITY PODATKOWE W 2022 ROKU
PODATKI 2022
TERMINY PODATKOWE W 2022 ROKU
Wynajem mieszkania na cele firmowe
a opodatkowanie VAT
PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
NOWY ŁAD?
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2022