NA SKRÓTY

AKTUALNE
SKŁADKI ZUS 2022

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-08-11
USD 4,5206 -1,96%
EUR 4,6745 -0,83%
CHF 4,8134 -0,66%
GBP 5,5339 -0,78%
Wspierane przez Money.pl

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW
- zmiany w Ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Artykuł powstał w oparciu Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2105
Artykuł aktualny na dzień 12-08-2022


Zmiany w zakresie stawek ryczałtu

Nowa stawka - ryczałt 14 % przychodów ze świadczenia usług:
a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

Nowa stawka - ryczałt 12 % przychodów ze świadczenia usług:
a) związanych z wydawaniem:
– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

Usługi świadczone bez zatrudniania pracowników na niższych stawkach ryczałtu
Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87) mogą być na stawce 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł nawet, gdy są świadczone w ramach wolnego zawodu
Przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) mogą być na stawce 8,5% nawet, gdy są świadczone w ramach wolnego zawodu

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej

W ustawie skreślono zapis mówiący o możliwości odliczenia składki zdrowotnej przy wyliczaniu ryczałtu.
W jakiej wysokości składkę zdrowotną zapłacą ryczałtowcy? Ryczałt oskładkowany jest w zależności od przychodu firmy. Są trzy pułapy przychodów:
1. do 60 tys. przychodu rocznie składka wynosi 324,00 zł miesięcznie,
2. przychód od 60 tys. do 300 tys. - kwota składki zdrowotnej wynosi 540,00 zł miesięcznie,
3. jeśli przychód przekracza 300 tys. kwota składki to 972,00 zł miesięcznie.
Kwota składki zdrowotnej uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 4 kwartale roku poprzedniego. W pierwszym pułapie stanowi 60%, drugim 100%, natomiast w trzecim 180% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 4 kwartale roku poprzedniego. Ze względu na to, że kwota ta nie jest jeszcze znana, do obliczeń przyjęłam wartość 6.000,00 zł, co też jest sugerowane na stronach rządowych.

Obowiązek wysyłania na bieżąco ewidencji środków trwałych do Urzędu Skarbowego

Wprowadzono zapis dotyczący nowych obowiązków firm opodatkowanych ryczałtem:
12. Podmioty (…) prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz:
1) według stanu na ostatni dzień:
a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego miesięcznie,
b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego kwartalnie – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz
2) po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 – za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.


Z chęcią pomożemy w doborze najodpowiedniejszej formy opodatkowania w oparciu o najnowsze zmiany podatkowe obowiązujące już od stycznia 2022 roku.

tel. 22 867 68 64
mail: biuro.prima.sc@gmail.comOpublikowała: Justyna Pawlak-Fornal
Źrodło: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dodano: 16-11-2021


TAGI: ryczałt jakie stawki w 2022 . usługi informatyczne ryczałt 2022. stawki ryczałtu 2022 . Nowy Ład - zmiany w podatkach . Nowe podatki 2022 dla przedsiębiorców . Progi podatkowe 2022 kalkulator . Polski Ład podatki tabela . nowy ład: przedsiębiorcy . Progi podatkowe 2022 tabela . polski ład: kto straci . nowy ład: przedsiębiorcy

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2022
LIMITY PODATKOWE W 2022 ROKU
PODATKI 2022
TERMINY PODATKOWE W 2022 ROKU
Wynajem mieszkania na cele firmowe
a opodatkowanie VAT
PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
NOWY ŁAD?
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2022