NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
BIURO RACHUNKOWE PRIMA > PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY > SKŁADKI ZUS >

SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023 R.
- MIESIĘCZNE ZASADY NALICZANIA I ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Artykuł aktualny na dzień 25-07-2024

Kwota składki zdrowotnej zależna jest od formy opodakowania działalności gospodarczej. Zmiana wprowadzona "polskim ładem" od roku 2022 spowodowała, że obciążenie przedsiębiorców z tytułu składki zdrowotnej znacznie się zwiększyło. Wykluczono także możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku - to tyczy się zarówno osob prowadzących firmę a także tych na etacie lub umowach cywilnoprawnych.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w okresie składania PIT rocznego nałożony został także na przedsiębiorców obowiązek rozliczenia rocznego składki zdrowotnej. Stało się tak, ponieważ składki miesięczne mogą w wielu przypadkach różnić się od składki należnej za cały rok. Z tego względu niezbędne jest podsumowanie roku, z którego wynikać będzie dopłata bądź zwrot składki. Co istotne zwrot składki obwarowany jest obowiązkami.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - LIMITY PRZYCHODÓW

Dla firm opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych kwota składki zależy od kwoty przychodu, którą osiągnie firma w roku podatkowym. Przychód będący podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest pomniejszony o zapłacone składki społeczne.

SKŁADKA ZDROWOTNA
RYCZAŁT 2023
PRZYCHÓD W ROKU 2023
minus składki społeczne
KWOTA MIESIĘCZNEJ
SKŁADKI ZDROWOTNEJ
poniżej 60 tysięcy
376,16 zł
od 60 tysięcy do 300 tysięcy
626,93 zł
powyżej 300 tysięcy
1128,48 zł
Źródło: art. 2f. Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podstawą do wyliczenia powyższych kwot składki jest 9% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysków, która w 2023 roku wynosi 6965,94 zł.

Składka zdrowotna na ryczałcie a liczba miesięcy otwartej działalności

Nasuwa się pytanie, czy jeśli otwieramy działalność w trakcie roku, przychód do skłaki zdrowotnej liczony jest proporcjonalnie? Co jeśli zawiesimy działalność w trakcie roku? Kwoty limitów przychodów wykazane w tabeli dotyczą roku podatkowego i nie są wyliczane proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Oznacza to, że do celów wyliczenia rocznej podstawy składki zdrowotnej nie ma znaczenia ile miesięcy w trakcie roku była objęta ubezpieczeniem. Limity są stałymi kwotami za dany rok podatkowy.
Kwoty osiągniętych przychodów liczymy w wymiarze rocznym bez względu na to, ile miesięcy firma jest aktywna. Oznacza to, że nawet jeśli działalność prowadzona była od stycznia do maja, a od kwietnia zawieszona- jeśli osiągnięty przychód (po odjęcu zapłaconych składek społecznych) nie przekroczył 60 tysięcy, kwota miesięcznej składki zdrowotnej będzie wynosić 376,16 zł.


Wybór sposobu naliczania składki

W składanej deklaracji rozliczeniowej ZUS - DRA za styczeń należy zadeklarować sposób naliczania składki zdrowotnej. Mamy dwie możliwości - składka wyliczana na podstawie przychodu z roku poprzedniego bądź składka na podstawie przychodu za bieżący rok.

Przychód bieżący - wybierając ten sposób rozliczeń co miesiąc wysyłamy w deklaracji ZUS bieżące kwoty przychodu osiągnięte od początku roku (z odjęciem składek społecznych). W lutym wysyłamy deklarację ZUS za styczeń, w której jest ujęty przychód styczniowy. Za pierwsze miesiące roku, kiedy nie przekroczony został limit 60 tysięcy przychodu (z uwzględnieniem składek społecznych), płacimy miesięcznie 376,16 zł. Dopiero gdy przekroczymy limit 60 tysięcy - w danym miesiącu płacimy wyższą kwotę zdrowtnej w wysokości 626,93 zł. Dopiero w zeznaniu rocznym ze składki zdrowotnej, kiedy po podsumowaniu roku wykażemy przychód mieszczący się w limicie 60-300 tysięcy, wyliczona zostanie należna składka 626,93 zł za miesiąc za cały rok. W takim przypadku po złozeniu zeznania rocznego ze składki zdrowotnej będziemy zobowiązani dopłacić składkę.

Przychód za rok poprzedni - rozliczenia miesięczne będą w stałej kwocie. W deklaracjach za poszczególne miesiące roku bieżącego nie wykazujemy przychodów bieżących, ale wykazujemy przychód po odjęciu składek społecznych za poprzedni rok. Jest to uproszczona forma wpłacania składki; jeśli założymy, że w tym roku tak jak w poprzednim osiągniemy przychody w przedziale 60- 300 tysięcy, płacimy od razu co miesiąc kwotę 626,93 zł miesięcznie. Po podsumowaniu roku, jeśli przychody faktycznie mieściły się w przewidywanych widełkach, nie mamy ani nadpłaty ani nie wychodzi nic do dopłaty.

ZASADY OGÓLNE I PODATEK LINIOWY
- SKŁADKA ZDROWOTNA ZALEŻNA OD DOCHODU ZA 2 MIESIĄCE WSTECZ

Dla osób, które prowadzą działalność i stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego - podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy – jako kwota przychodów minus poniesione koszty uzyskania tych przychodów, dodatkowo pomniejszona o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów).

Minimalna miesięczna wartość składki zdrowotnej w 2023 roku wyniesie 314,10 zł (tj. 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, tj. 3.490 zł).

Uwaga! Przy wyliczaniu dochodu nie uwzględniamy przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności na podstawie prawa przedsiębiorców, jak też poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Za rok 2022 nie zwiększamy dochodu, jeżeli remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego.


SKŁADKA ZDROWOTNA - SKALA PODATKOWA

W przypadku skali podatkowej wymiar składki zdrowotnej wynosi 9% dochodu, bez możliwości zaliczenia składki w koszty podatkowe. Rozliczając się na zasadach ogólnych składki zdrowotnej w żaden sposób nie odliczymy.

SKŁADKA ZDROWOTNA - SKALA PODATKOWA 2023
PODSTAWA WYLICZENIA:
DOCHÓD 2 MIESIĄCE WSTECZ
minus składki społeczne
PROCENT DOCHODU:
9%
MINIMALNA KWOTA SKŁADKI 314,10 zł
dla dochodu poniżej 3450,00 zł
BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA ZAPŁACONEJ SKŁADKI ZDROWOTNEJ


SKŁADKA ZDROWOTNA - PODATEK LINIOWY

Przedsiębiorcy będący na podatku liniowym zapłacą 4,9% dochodu i mają możliwość zaliczenia zapłaconej składki w koszty podatkowe.
Limit odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej wynosi w 2023 roku 10 200,00 zł i składkę tę odliczamy od dochodu, a nie tak jak do końca roku 2021- od podatku.

SKŁADKA ZDROWOTNA - PODATEK LINIOWY 2023
PODSTAWA WYLICZENIA:
DOCHÓD 2 MIESIĄCE WSTECZ
minus składki społeczne
PROCENT DOCHODU:
4,9%
MINIMALNA KWOTA SKŁADKI 314,10 zł
dla dochodu poniżej 6410,20 zł
MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA W KOSZTY ZAPŁACONEJ SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO KWOTY 10.200 ZŁ

Rok składkowy - od lutego do stycznia

Składki płacimy za 2 miesiące wstecz. Przykład: w kwietniu wysyłamy DRA za marzec z wykazanym dochodem za luty. Rok składkowy liczony jest od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Składkę zdrowotną liczymy na podobnych zasadach jak podatek dochodowy - narastająco od początku roku. Nawet jeśli w jednym miesiącu nie osiągniemy dochodu, płacimy składki od podstawy minimalnej, natomiast w kolejnym miesiącu osiągając dochód nie uwzględniamy naszej płatności od kwoty minimalnej, tylko od realnej wartości dochodu, przez co nadpłacamy składkę w ciągu roku. Dopiero rozliczając cały rok ustalamy dochód i zapłacone składki i po podsumowaniu dowiadujemy się o nadpłacie bądź o obowiązku dopłaty.


KARTA PODATKOWA - SKŁADKA ZDROWOTNA

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 314,10 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki, czyli minimalne wynagrodzenie).

ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ do 22 MAJA 2023 R.

W roku 2023 po raz pierwszy będziemy składać roczne rozliczenie składki zdowotnej za rok 2022. Różnicę wynikającą z rocznego rozliczenia składki będzie kwota do dopłaty lub nadpłata. Warunkiem poprawnego rozliczenia rocznego jest złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS za każdy miesiąc prowadzenia działalności. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, można złożyć: najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty; do 30 czerwca 2023 roku – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

W rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej wykazujemy:

Firmy opodatkowane ryczałtem

- podsumowanie przychodów osiągniętych od stycznia 2022 do grudnia 2022

Firmy opodatkowane na skali podatkowej/ na podatku liniowym

ROCZNA PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK - wyliczamy kwotę dochodu osiągniętego od stycznia 2022 do grudnia 2022 (przychód pomniejszony o koszty, składki społeczne i ujemny remanent;

ROCZNA SKŁADKA = PODSTAWA X 4,9% LINIOWY LUB PODSTAWA X 9% SKALA PODATKOWA

ROCZNA SKŁADKA WYNIKAJĄCA ZE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW DRA

KWOTA NADPŁATY LUB ZWROTUJakich firm dotyczy rozliczenie składki zdrowotnej?

Dotyczy to przedsiębiorów rozliczających podatek ryczałtowy, na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym.

Jaki jest termin i sposób rozliczenia składki zdrowotnej?

Zeznanie roczne składki zdrowotnej przekazujemy do ZUS do 22 maja 2023 roku w deklaracji DRA za kwiecień (blok XII), jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacasz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Jaki jest termin wpłaty składki zdrowotnej wynikającej z rozliczenia?

Dopłatę należy uregulować w terminie opłacania składek za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku. Jeśli będzie opóźnienie płatności, zostaną naliczone odsetki za zwłokę.

Co w przypadku nadpłaty?

Jeśli różnica wyjdzie na korzyść podatnika, można zwrócić się do ZUS o zwrot nadpłaty, który będzie przysługiwał tylko w sytuacji, gdy nie ma zaległości w opłacaniu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ZUS. W przypadku zaległości kwotę nadpłaty składki zdrowotnej ZUS zaliczy na spłatę zadłużenia.

Co zrobić aby otrzymać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Będzie on możliwy do wysłania jedynie elektronicznie do 1 czerwca 2023 roku.

Do kiedy ZUS ma obowiązek zwrotu nadpłaty?

ZUS przekaże nadpłatę najpóźniej do 1 sierpnia.

Opracowała: Justyna Pawlak-Fornal
Dodano 11-04-2023


Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS w 2022 r. (reforma)
Dodano 27-01-2022


Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS w 2021 r.
Dodano 20-01-2021


Wysokość składek na ubezpieczenie ZUS w 2020 r.
Dodano 22-01-2020


Wysokość składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność w 2018 roku
Dodano 29-01-2018


Wysokość składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność w 2017 roku
Dodano 01-01-2017


Wysokość składek na ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność w 2016 roku
Dodano 01-01-2016


Preferencyjne stawki ZUS – dla kogo mały ZUS? + cenna rada


Źródło:
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1014).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).

obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 19 grudnia 2022 r. pod poz. 1238 dotyczące wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu w roku 2023

Strona www zus.plDodano 27-12-2022

TAGI: roczne rozliczenie składki zdrowotnej Jak obliczyć składkę zdrowotną do odliczenia . Jak obliczyć dochód do składki zdrowotnej . Jak obliczyć składkę zdrowotną przedsiębiorcy . Składka zdrowotna 2023 -- zasady ogólne . Składka zdrowotna od dochodu . Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne . zdrowotne ryczałt 2023 . Składka zdrowotna ryczałt 2023 . Podstawa składki zdrowotnej ryczałt 2023 . Odliczenie składki zdrowotnej ryczałt . ZUS na ryczałcie 2023 . Brak przychodu ryczałt a składka zdrowotna . Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 2023 . Składka zdrowotna 2023 . Podstawa składki zdrowotnej za styczeń 2023 ryczałt . Podatek liniowy 2023 . Składka zdrowotna 2023 kalkulator . Składka zdrowotna 2023 -- zasady ogólne . Składka zdrowotna 2023 . Składka zdrowotna za styczeń 2023 podatek liniowy . Składka zdrowotna 2023 -- ryczałt . Składka zdrowotna za styczeń 2023 jak obliczyć . Podatek liniowy 2023 Kalkulator .

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024