NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- CZY DOFINANSOWANIA Z TARCZY PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU?

W związku z licznymi pytaniami o to, czy dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej należy ująć w przychodach i opodatkować, przygotowałam zbiorczy artykuł wyjaśniający te kwestie.

MIKROPOŻYCZKA Z URZĘDU PRACY

Zgodnie z art. 15zzd. pkt. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych- przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Subwencja PFR z Tarczy Finansowej

Przypomnijmy, że otrzymana subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju bezwarunkowo podlega zwrotowi w wysokości 25%, natomiast pozostałe 75% pożyczki może być umorzone po spełnieniu przez firmę określonych warunków. Fakt otrzymania pożyczki jest dla przedsiębiorstwa neutralny podatkowo, jednak w momencie jej umorzenia powstaje przychód, który należy opodatkować. Poniżej podajemy oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie:
Umorzenie finansowania: obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu uzyskanego finansowania. Umorzenie kwoty subwencji stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Jak wynika z postanowień decyzji Komisji, wsparcie, o którym mowa m.in. w art. 15zzb ustawy antykryzysowej, stanowi „pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia zwolnień podczas epidemii COVID-19” (sekcja 3.10). Kluczowy dla tej sprawy wydaje się art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie jego ust. 4 pkt 14. Jego treść mówi, że „do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów”. Mając na uwadze powyższe, pomocy de minimis nie należy traktować jako przychodu firmy. (stan na 20 maja 2020)

DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Dofinansowanie do działalności gospodarczej ze środków PUP stanowi przychód w przypadku, gdy wydatki finansowane z tego dofinansowania zaliczymy do kosztów. W przeciwnym razie nie wykazujemy przychodu w działalności. Oznacza to, że jeśli z otrzymanych z urzędu pracy środków zakupimy np. wyposażenie na fakturę i zaliczymy ją do kosztów działalności, to powinniśmy zarejestrować przychód w tej samej wysokości.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z ZUS nie jest przychodem zgodnie z art. 15zx ustawy o Tarczy Antykryzysowej. Jeśli podatnik skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS, nie może tych składek odliczyć od przychodu. Także składka zdrowotna, którą opłacił za podatnika budżet państwa, nie może być brana pod uwagę przy wyliczaniu zaliczki podatkowej.


Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi


Dodano: 11-08-2020


TAGI: TARCZA ANTYKRYZYSOWA . ustawa tarcza projekt . tarcza antykryzysowa szczegóły . 2080 zł pomoc rządu . świadczenie postojowe ustawa . ŚWIADCZENIE POSTOJOWE dla przedsiębiorcy . umorzenie pożyczki zasady . opodatkowanie tarczy antykryzysowej . TARCZA DOFINANSOWANIE CZY OPODATKOWANE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024