NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- POŻYCZKA 5000 ZŁ W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Artykuł ten został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zaktualizowany zgodnie z nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2020r.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 ustawodawca umożliwił mikroprzedsiębiorcy uzyskanie pożyczki, która może zostać umorzona i stać się bezzwrotna. Pożyczki udziela starosta ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka jest jednorazowa i wynosi maksymalnie 5.000,00 zł.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI

Mikroprzedsiębiorca -przedsiębiorca, który zatrudnia poniżej 10 osób oraz osiągnął roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro lub suma jego aktywów nie przekroczyła 2 mln euro, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Oprocentowanie pożyczki jest bardzo niskie- jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Odsetki za cały rok wynoszą więc 1,38 zł. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

UMORZENIE POŻYCZKI

Wprowadzona nowelizacja ustawy- Tarcza Antykryzysowa 4.0 zniosła z przedsiębiorców obowiązek składania do Urzędu Pracy oświadczeń o kontynuowaniu działalności. "Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków o umorzenie. To umorzenie będzie następowało z automatu. Powiatowe urzędy pracy będą sprawdzały w bazie CEIDG czy dana firma spełniła ten warunek, bo to jest jedyny warunek konieczny, żeby o umorzenie można się starać."– Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Warto dodać, że zapisy ustawy przewidują, że umorzenie nastąpi automatycznie dla wszystkich wniosków, nawt tych zawartych i wypłaconych przed wejściem w życie nowelizacji.

UWAGA! Zgodnie z art. 15zzd. pkt. 10 ustawy* Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-18966440/art-15-zzd
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.
gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej

Aktualizacja: 11-08-2020
Dodano: 01-04-2020


TAGI: TARCZA ANTYKRYZYSOWA . ustawa tarcza projekt . tarcza antykryzysowa szczegóły . 2080 zł pomoc rządu . świadczenie postojowe ustawa . ŚWIADCZENIE POSTOJOWE dla przedsiębiorcy .

Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021