NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Ulga dla klasy średniej – szczegółowa analiza

Artykuł nieaktualny. Nowelizacja ustawy o pdof opublikowana 15 czerwca 2022 r.
Dz. U. Poz. 1265 zlikwidowała ulgę dla klasy średniej.

W „polskim ładzie” wprowadzono ulgę dla osób osiągających dochody roczne w kwocie co najmniej 68 412 zł, nieprzekraczające kwoty 133 692 zł. „Ustawa PIT nie zawiera definicji „klasy średniej”. Definicji tej nie wprowadza również ustawa realizująca podatkową cześć Polskiego Ładu. Niemniej jednak w odniesieniu do przepisów ustawy PIT sformułowanie to jest używane w języku potocznym na określenie ulgi, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.” – zaznaczył Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski.

Ulga ma złagodzić skutki nowych przepisów podatkowych i sprawić, że osoby zarabiające miesięcznie od 5701,00 zł do 11.141,00 zł nie odczują negatywnych zmian „polskiego ładu”, ponieważ ich kwota do wypłaty pozostanie na tym samym poziomie, co przed rokiem 2022.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulgą co do zasady objęte są osoby rozliczające się na skali podatkowej- dotyczy ona przedsiębiorców na skali podatkowej a także pracowników etatowych. Ulga nie obejmuje dochodów z tytuł u umów- zleceń, umów o dzieło oraz dochodów emerytów.

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają osoby uzyskujące przychody:
• z działalności gospodarczej opodatkowanej na skali podatkowej lub
• z etatu (wyłącznie o przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o pdof)
jeśli mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, przy wyliczaniu miesięcznym kwoty wynoszą odpowiednio od 5701,00 zł do 11.141,00 zł miesięcznie.

Z ulgi nie skorzystają:
• osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenia i o dzieło,
• przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
• osoby zatrudnione w spółce na zasadzie powołania do pełnienia funkcji członka zarządu.


Rodzaj przychodów z etatu a ulga dla klasy średniej

Czy do tych przychodów umożliwiających stosowanie ulgi zalicza się emeryturę, rentę? Co z zasiłkiem macierzyńskim? Otóż do przychodów objętych ulgą dla klasy średniej zalicza się jedynie wynagrodzenie za czas choroby wypłacany przez pracodawcę (do 33. dni choroby).

Niestety pozostali stracą na zmianach podatkowych. Wszystkie pozostałe świadczenia, które są wypłacane z ZUS, takie jak zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie stanowią przychodu umożliwiającego stosowanie ulgi. Oznacza to, że nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej osoby osiągające przychody z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli osoby pobierające zasiłek chorobowy; świadczenie rehabilitacyjne; zasiłek wyrównawczy; zasiłek macierzyński; zasiłek opiekuńczy. Co z osobami będącymi na emeryturze? Czy emeryt może skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Według wypowiedzi Jana Sarnowskiego: „Z ulgi mogą również korzystać emeryci i renciści, którzy uzyskają ww. przychody. Ulga nie zawiera bowiem żadnych ograniczeń podmiotowych. Jedynymi kryteriami jej stosowania są rodzaj i wysokość uzyskanych przychodów.” Oznacza to, że ulgę mogą stosować emeryci w stosunku do przychodów z etatu lub działalności na skali, jednak ulga nie obejmuje dochodów z tytułu emerytury.

Ulga dla klasy średniej a rozliczenie z małżonkiem

W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, warunek wysokości przychodów z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie jest spełniony - zarówno u podatnika, jak i u jego małżonka - gdy połowa łącznych przychodów obojga małżonków (z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej) wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza 133 692 zł. Wysokość ulgi jest ustalana indywidualnie.

Ulga dla klasy średniej - etat i działalność gospodarcza

Czy mogą stosować ulgę osoby zatrudnione na etacie i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą? Jeśli pracownik etatowy jest jednocześnie przedsiębiorcą, stosowanie ulgi zależy od tego, w jaki sposób opodatkowana jest jego działalność. Jeśli to skala podatkowa – przychody z obydwu źródeł się łączą i od sumy przychodów zależy to, czy ulga będzie stosowana. Inaczej jest w przypadku podatku liniowego lub ryczałtu – W tej sytuacji przychody z etatu są traktowane odrębnie i tylko ich wartość stanowi podstawę do ulgi. Nie ma znaczenia kwota przychodów z działalności opodatkowanej liniowo lub ryczałtowo. Informację taką otrzymał podatnik na webinarze dot. Polskiego ładu prowadzonym przez Ministerstwo Finansów:

„Czy uzyskując dochody z pracy i jednocześnie prowadząc JDG opodatkowaną ryczałtem mam możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej przy rozliczeniu dochodu z pracy?

Tak, ulga przysługuje tam gdzie dochody uzyskiwane są wg opodatkowania skalą podatkową i nie koliduje z odliczeniem ulgi prowadzenie działalności rozliczanej ryczałtem. Przychody dla celów ustalenia takiej ulgi nie sumują się wówczas z dochodami z działalności.”

Sposób wyliczania ulgi

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu dodatkowej kwoty, której wysokość jest uzależniona od uzyskiwanych przychodów. Wyliczenie kwoty ulgi opiera się o specjalny i skomplikowany wzór ujęty w ustawie. Ulgi nie odejmuje się od podatku, tak jak od podatku odejmowało się do końca roku 2021 składkę zdrowotną - jest to ulga od dochodu. Oznacza to, że kwota wyliczonej ulgi nie obniża bezpośrednio podatku, realnie podatek jest obniżany o 17% ulgi.
Postawa wyliczania ulgi dla klasy średniej:
• Dla przedsiębiorców na skali - od przychodu pomniejszonego o koszty działalności gospodarczej (bez składek na ubezpieczenie społeczne)
• Dla osób zatrudnionych na etacie - od kwoty brutto wynagrodzenia.
Poniżej przedstawiamy wartości wynagrodzeń brutto i netto w przypadku wyliczeń z ulgą i bez ulgi dla klasy średniej, a także różnicę w kwocie wynagrodzenia netto z ulgą i bez ulgi.Rezygnacja z ulgi

Wraz z Nowym Rokiem księgowi wyliczający wynagrodzenia będą potrzebowali informacji, czy dany pracownik chce korzystać z ulgi, czy może chce z niej zrezygnować. Warto podkreślić, że rezygnacja z ulgi dotyczyć będzie tylko miesięcznego wyliczania wynagrodzeń. Jeśli w zeznaniu rocznym korzystne będzie jednak odliczanie ulgi, będzie to możliwe. Innymi słowy zawsze, jeśli w zeznaniu rocznym osiągniemy dochód w przedziale 68 412 zł - 133 692 zł, mamy prawo do ulgi dla klasy średniej, nawet jeśli złożyliśmy oświadczenie o jej niestosowaniu do pracodawcy. Rezygnacja z ulgi dotyczy wyłącznie rozliczeń miesięcznych w trakcie roku.

Kiedy warto zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej będzie rozwiązaniem korzystnym dla osób, które uzyskują także inne przychody objęte ulgą dla klasy średniej – posiadają dwie umowy o pracę, lub umowę o pracę a oraz prowadzą działalność opodatkowaną na skali i łączna kwota przychodów w danym roku przekroczy kwotę 133 692 zł.

Warto zrezygnować ze stosowania ulgi także w sytuacji, jeśli w ciągu roku spodziewamy się zarobić mniej niż 68 412 zł, ale w niektórych miesiącach otrzymamy wynagrodzenie wyższe niż 5701 zł. Wtedy rezygnujemy z ulgi rozliczanej miesięcznie, natomiast jeśli jednak wynagrodzenie za cały rok będzie w przedziale 68 412 zł - 133 692 zł, rozliczymy ulgę w zeznaniu rocznym PIT. Wniosek o rezygnację powinien być składany odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Zwrot ulgi do urzędu skarbowego w PIT rocznym

Przy wyliczaniu miesięcznym kwoty ulgi pod uwagę bierzemy tylko przychód z danego miesiąca, więc jeśli w jednym miesiącu osiągnięto dochód poniżej wartości uprawniającej do ulgi, czyli np. w kwocie 3000 zł, a w kolejnym miesiącu przychód mieści się w limicie ulgi i wyniesie np. 6000 zł, w jednym miesiącu ulga nie jest wyliczona, a w następnym jest. Rodzi to niepewność, czy w przypadku osiągania nierównomiernych przychodów warto stosować ulgę dla klasy średniej. Otóż dopiero w zeznaniu rocznym będzie wiadomo jaka jest kwota przychodów z całego roku i wtedy – jeśli nie „łapiemy się” na ulgę- będziemy musieli ją zwrócić do urzędu przy rozliczaniu rocznym PIT.

Ulga może przysporzyć kłopotów. Jeśli nasze miesięczne zarobki są w limicie 5701 - 11000, a w jednym miesiącu dostaniemy premię lub dodatek, co spowoduje, że w PIT rocznym suma naszych dochodów przekroczy 133 692 zł, tracimy prawo do ulgi w całym roku.

Zobacz inne porady księgowe w naszym Poradniku Przedsiębiorcy!

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal
Biuro Rachunkowe PRIMA - księgowość w dobrych rękach
Warszawa, ul. Piastowska 5Źródło:
Odpowiedź na interpelację nr 28556 w sprawie Polskiego Ładu
art. 26 ust. 4a i 4b ustawy o pdof
art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pdof
webinar Ministerstwa Finansów

Dodano: 05.01.2022


TAGI: Ulga dla klasy średniej kalkulator . ulga dla klasy średniej wzór . ulga dla klasy średniej czy warto . ulga dla klasy sredniej a wspolne rozliczenie . rezygnacja z ulgi dla klasy średniej wzór . rezygnacja z ulgi dla klasy średniej kalkulator . ulgą dla klasy średniej kalkulator gofin . polski ład ulga dla klasy średniej czy warto . ulga dla klasy sredniej . ulga dla klasy średniej czy zrezygnować . ulga dla klasy średniej rezygnacja . ulga dla klasy średniej widełki . ulga dla klasy średniej a rozliczanie z małżonkiem . wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej czy warto . ulga dla klasy średniej również dla pracującego emeryta . Ulga dla klasy średniejPolski Ład . ulga dla klasy średniej jak obliczyć . ulga dla klasy średniej etat i działalność liniowy . ulga dla klasy średniej wspólne rozliczenie małżonków kalkulator . ulga dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu .

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024