NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Aktualności prawno-księgowe obowiązujące od 2018 rokuSplit payment, czyli mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018

Nowy system podzielonej płatności będzie obowiązywał od lipca 2018 roku- ale, co istotne, nie będzie obowiązkowy. Dobrowolność stosowania będzie wyłącznie po stronie nabywcy, czyli dokonującego zapłaty. Mechanizm ten ma za zadanie zwalczanie wyłudzeń VAT.
... czytaj więcej

Konstytucja Biznesu - nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców

Dnia 23 marca 2018 r. Prezydent podpisał pakiet pięciu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu. Większość uregulowań wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Konstytucja Biznesu wprowadza tzw. "Ulgę na start", "działalność nieewidencjonowaną", stopniową likwidację numeru REGON, wprowadza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy a także zakłada nowe zasady w relacjach biznesu z administracją.... czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 r. już wszyscy podatnicy VAT przekazują plik JPK

JPK jest jednolitym plikiem kontrolnym wysyłanym elektronicznie do Urzędu Skarbowego, na którym znajdują się szczegółowe informacje o zakupach i sprzedaży VAT firmy z danego miesiąca. Dane z plików JPK zawierają ewidencje zakupu i sprzedaży objętej podatkiem VAT, m.in. dane kontrahentów wraz z nazwą i NIPem, daty oraz numery faktur, które podlegały pod deklarację VAT. Obowiązek przesyłania plików JPK wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku i objął małe i średnie firmy. Od 1 stycznia 2018 roku każdy, kto jest podanikiem VAT, będzie miał obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego.
... czytaj więcej


Od 1 stycznia 2018 r. jeden przelew na rachunek składkowy ZUS

Ministestwo rozwoju zmienia zasady opłacania składek ZUS. Dotychczas składki opłacane są na oddzielne konta za:
- ubezpieczenie społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy i FGŚP.
Nowe zasady opłacania składek ZUS przewidują nadanie każdemu przedsiębiorcy indywidualnego Numeru Rachunku Składkowego NRS. Wg informacji z Ministerstwa Rozwoju, przedsiębiorca opłacający ZUS otrzyma do końca roku 2017 listem poleconym informację z ZUS z nadaniem nowego numeru rachunku składkowego. Wykonując przelew nie będzie trzeba podawać informacji takich jak REGON czy PESEL, ponieważ wpłata będzie zaksięgowana na indywidualnym koncie płatnika składek, co ma pozwolić uniknąć błędów. Wpłata na ZUS będzie automatycznie rozdzielana na poszczególne ubezpieczenia proporcjonalnie według ostatniej złożonej deklaracji do ZUS.
... czytaj więcej


Sprawdź wysokość składek ZUS w 2018 roku
Dodano 29-01-2018


Od 1 stycznia 2018 r. nie wpłaca się zaliczki do kwoty 1000 zł

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wpłaty zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom przedsiębiorcy mają obowiązek uiszczenia zaliczek na PIT (CIT) tylko w przypadku, gdy ich wysokość przekroczy 1000 zł.

Podwyższony limit kosztów amortyzacji

Do końca 2017 roku koszty amortyzacji samochodu osobowego obejmował limit - maksymalna kwota odpisów amortyzacyjnych wynosiła 20.000 EUR (przeliczony na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania). Od stycznia 2018 r. wprowadzono nową kwotę limitu dla samochodów będących pojazdem elektrycznym - 30.000 EUR. Oznacza to uprzywilejowanie właścicieli pojazdów elektrycznych celem wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce.

Środek trwały do wartości 10.000 zł bezpośrednio w koszty
Zmienił się limit uprawaniający do zaliczenia w koszty środka trwałego. Od 1 stycznia 2018 r. wartość środka trwałego, który możemy wprowadzić bezpośrednio w koszty działalności bez amotyzacji wynosi 10 000 zł. Do końca roku 2017 była to kwota 3500 zł. Wzrost limitu dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uprawniający do ich bezpośredniego rozliczenia w kosztach jest korzystną zmianą dla przedsiębiorców, ponieważ nie będzie wymagane rozkładanie kosztu na odpisy amortyzacyjne.

W 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2100 zł brutto

Od 1 stycznia 2018 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogła być niższa od 2100 zł. W 2017 roku wynosi ona 2000 zł. Zmieni się także minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 13,70 zł (w 2017 r. wynosi ona 13 zł).

Nowa stawka 12,5% ryczałtu od przychodów z najmu

Do końca 2017 r. podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosowali przez cały rok jedną stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%. Od 1 stycznia 2018 r. przychody z najmu opodatkowane stawką 8,5% obejmują tylko 100 000 zł rocznie. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu nową stawką ryczałtu w wysokości 12,5%.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2018 roku

Co roku zmienia się limit kwoty przychodów, którego przekroczenie narzuca na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg handlowych.
Od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2017 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro mający równowartość 8 627 400 zł. Kwotę limitu należy przeliczyć po kursie średnim NBP z 1 dnia roboczego października. W 2017 roku był to kurs średniego NBP obowiązujący 2 października 2017 r., który wyniósł 4,3137 zł/euro – tabela kursów NBP nr 190/A/NBP/2017.

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/ksiegowosc/jednolity-plik-kontrolny?inheritRedirect=true
§ 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1747
art. 24a ust. 4 i 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032)
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047)
rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz nowy Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do updof


TAGI: zmiany przepisów 2018 . zmiany 2018 podatki . zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018 . podatki 2018 stawki . nowe przepisy 2018 . konstytucja biznesu 2018 . Aktualizacja 28-03-2018

Dodano 28-09-2017
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021