NA SKRÓTY

SKŁADKI ZUS 2021

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Aktulaności prawno-księgowe obowiązujące od 2019 roku


Od stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać bardzo obszerne zmiany - nowelizacji uległa Ustawa o PIT, CIT, ordynacja podatkowa i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Wprowadzenie nowej, obniżonej do wysokości 9% stawki podatku CIT
Stawka ta zastąpiła obowiązującą do grudnia 2018 roku stawkę CIT w wysokości 15%. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w złotych. Mogą z niej skorzystać także podatnicy rozpoczynający działalność.

„Mały ZUS” – składki ZUS proporcjonalne do przychodu z działalności
Od stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca zmian w składkowaniu małych firm. Dotyczy ona przedsiębiorców, których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia -za rok 2018 jest to kwota 63000,00 zł.
... czytaj więcej

Ograniczenia dotyczące kosztów samochodów
- podwyższenie z 20.000 EURO do 150 tys. złotych (225 000 zł. w przypadku samochodów elektrycznych) kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu,
- podwyższenie do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
- określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów (niezwiązanych z tą działalnością),
... czytaj więcej

Wprowadzenie exit tax, czyli "podatku od wyjścia”
Konstrukcja exit tax zakłada, że będzie to podatek od niezrealizowanych zysków. Konieczność jego zapłaty obowiązywała będzie przedsiębiorców zmieniających miejsce zamieszkania na zagraniczne i przenoszących aktywa za granicę. W takim przypadku będą musieli oni zapłacić podatkek w Polsce od niezrealizowanych zysków. Nowy podatek ma zniechęcić polskich przedsiębiorców do przenoszenia działalności za granicę. W Brukseli zauważono bowiem, że przedsiębiorcy uciekają do rajów podatkowych, ale nie na zasadzie tworzenia tam przedsiębiorstwa od zera, tylko przenosząc dotychczas prowadzoną działalność. Nowe obciążenia podatkowe mają ich do tego zniechęcić.

Wprowadzenie raportowania schematów podatkowych
Według Ministerstwa Finansów schemat podatkowy jest "rozwiązaniem intelektualnym, który wypracowany jest oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego. Innymi słowy schemat podatkowy – jako efekt rozważań teoretycznych – jest pewnym planem działania, który stworzony może zostać w oderwaniu od konkretnego przypadku, w którym faktycznie zostanie zastosowany." Wprowadzony zostanie obowiązek raportowania "schematów podatkowych" przez m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników banków. Osoba taka będzie musiała zgłosić stosowanie przez przedsiębiorstwo schematu podatkowego do szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) oraz będzie miała także obowiązek poinformować o tym również klienta. Jeśli jednak doradca zasłoni się obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, to będzie musiał poinformować klienta, że to on ma w ciągu 30 dni przekazać informację o schemacie podatkowym szefowi KAS.

Ograniczenia w wydawaniu interpretacji indywidualnych
Do końca 2018 roku każdy przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o interpretację podatkową, jeśli miał wątpliwości jak stosować prawo podatkowe, czy dobrze je rozumie- ponieważ urzędy wydają różne decyzje lub stanowiska (interpretacje ogólne). Interpretacje pozwalały zmniejszyć ryzyko podatkowe. Od stycznia 2019 roku proces uzyskania opinii zabezpieczającej będzie znaczenie dłuższy i bardziej skomplikowany, a sama opinia będzie znacznie droższa.

Wprowadzenie w CIT nowej ulgi Innovation Box/IP Box
Wprowadzona zostanie nowa ulga w CIT – Innovation Box (zwana też IP Box). Polega ona na preferencyjnym opodatkowaniu 5-proc. stawką CIT dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Chodzi o patenty, prawa rejestracji m.in. wzorów przemysłowych produktów nowych odmian roślin i zwierząt, produktów weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu a także praw do progamów komputerowych (oprogramowań).

Wycofanie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu, itp.- od stycznia 2019 przewidziano:
- brak obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu w formie ryczałtu,
- brak obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy zawartej w formie pisemnej. Podatnik, wpłacając podatek, zadeklaruje, według jakiej formuły chce opłacać podatek od najmu.

Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał;
Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni.

Umożliwienie sukcesji przedsiębiorstwa w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych

Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego również o przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego;

Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału (tzw. notional interest deduction - NID);
Do końca 2018 roku korzystanie przez firmę z kapitałów obcych- kredytów lub pożyczek dawało danej firmie prawo do zaliczania w koszty podatkowe odsetek od tychże kapitałów. Od stycznia 2019 roku możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału w przypadku, gdy źródłem finansowania spółki są kapitały własne - tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników. Zrówna to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku oraz według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 250 000 zł.

Rozliczenie straty na nowych zasadach od 2019 r.
Dotychczas rozliczenie straty podatkowej mogło nastąpić w terminine 2 do 5 lat podatkowych po jej poniesieniu w wysokości maksymalnej 50% wartości straty. Od stycznia 2019 przepisy przewidją możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia straty w ramach limitu 5 mln zł. Umożliwi to obniżenie podatku już w kolejnym roku podatkowym, zamiast rozliczania jej w ciągu kilku kolejnych lat.

Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów;
Limit ten wzrośnie z 0,15% do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;

Zmiany dla osób fizycznych:

~ Możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci bez względu na terminowość złożenia zeznania podatkowego PIT.

~ Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością);

~ Wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z ulgi mieszkaniowej;

Źródło:
Publikacja ustawy o ułatwienia w podatkach dochodowych na 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów z dnia 20.11.2018 r.
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350


TAGI: zmiany przepisów 2019 . zmiany 2019 podatki . zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 . podatki 2019 stawki . nowe przepisy 2019 .

Dodano 11-12-2018
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY

PODATKI 2021
ZMIANY W PODATKACH 2021 ROK
PODATKI 2021
TERMINY PODATKOWE W 2021 ROKU
PODATKI 2021
LIMITY PODATKOWE W 2021 ROKU


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2021